may cat plasma

may thao vo

lmhtlmht

lollol

Bà Nguyễn Thanh Ngọc Trâm

 

Anh chi Tram

   Giám đốc Thuế và Tư vấn Doanh nghiệp

   

 

  • Bà Trâm là Kiểm toán viên Hành nghề Việt Nam (CPA Việt Nam). Bà Trâm cũng có chứng chỉ cung cấp dịch vụ thuế và chứng chỉ kế toán trưởng tại Việt Nam.

  • Bà Trâm có 16 năm kinh nghiệm về kiểm toán và kế toán, tư vấn thuế và doanh nghiệp tại Việt Nam.Trước khi gia nhập NEXIA STT, Bà Trâm đã làm việc tại các công ty cung cấp dịch vụ kiểm toán và kế toán như Công ty Kiểm toán và Tư Vấn A&C, Công ty AGS, Công ty SCS Việt Nam.

  • Bà Trâm am hiểu về hệ thống thuế Việt Nam, các chuẩn mực kế toán Việt Nam, các chuẩn mực kiểm toán Việt Nam và các chuẩn mực kế toán quốc tế.

  • Bà Trâm đã cung cấp các dịch vụ kiểm toán, kế toán, rà soát thuế và tài chính, dịch vụ xác định giá thị trường trong các giao dịch liên kết, tư vấn thuế và doanh nghiệp cho các công ty đa quốc gia, công ty có vốn đầu tư nước ngoài, công ty trong nước có quy mô lớn trong nhiều lĩnh việc khác nhau như: sản xuất, thương mại, bán lẻ, dịch vụ, giáo dục, cho thuê căn hộ cao cấp, khách sạn, dịch vụ ăn uống, bất động sản, bệnh viện, dược phẩm, xây dựng, quỹ hưu trí của Úc.


Back to top