may cat plasma

may thao vo

lmhtlmht

lollol

Dịch vụ Chuyển giá

Cập nhật các quy định về chuyển giá

Theo Thông tư 66/2010/TT-BTC, việc chấp hành quy định chuyển giá bao gồm:

 • Kê khai giao dịch với các bên liên kết tới cơ quan thuế cùng với tờ khai quyết toán thuế TNDN cuối năm (được cung cấp bởi tờ khai giao dịch liên kết nói trên theo yêu cầu của Công ty); và
 • Báo cáo chuyển giá được lập đồng thời và lưu trữ tại doanh nghiệp, là minh chứng của nguyên tắc giá thị trường. Theo yêu cầu của cơ quan thuế, báo cáo phải được nộp trong vòng 30 ngày làm việc. 

 

Thực trạng và số liệu

Trong các năm gần đây, số lượng các doanh nghiệp bị thanh tra do có dấu hiệu chuyển giá và bị ấn định thuế cũng như bị phạt bởi cơ quan thuế đang tăng lên.

 • Năm 2013: 2.110 doanh nghiệp bị thanh tra; giảm lỗ 4.192 tỉ đồng, truy thu thuế và phạt hơn 988 tỉ đồng.
 • Năm 2014: 2.866 doanh nghiệp bị thanh tra; giảm lỗ 5.830 tỉ đồng, phạt và truy hoàn 1.701 tỉ đồng.
 • Năm 2015: 4.751 doanh nghiệp bị thanh tra; giảm lỗ 10.050 tỉ đồng, phạt và truy hoàn 1.063 tỉ đồng.

Nguồn: Tổng cục Thuế

Giải pháp của Nexia STT

Nhằm đáp ứng các yêu cầu về tuân thủ quy định chuyển giá nêu trên, chúng tôi xin trân trọng đề xuất dịch vụ “Rà soát và lập báo cáo chuyển giá”. Chúng tôi sẽ, theo hướng dẫn của quy định Việt Nam về chuyển giá và hướng dẫn của OECD, xem xét hiện trạng Công ty và lập một báo cáo toàn diện về vấn đề chuyển giá như sau:

 • Phân tích các giao dịch trong phạm vi nghiên cứu;
 • Phân tích Công ty;
 • Phân tích Ngành;
 • Phân tích chức năng và rủi ro;
 • Phân tích Tài chính;
 • Chọn lựa phương pháp chuyển giá phù hợp nhất;
 • Nghiên cứu và lựa chọn đối tượng so sánh theo tiêu chuẩn; và
 • Lập Báo cáo.

 

Liên hệ

 • Ông Nguyễn Thành Trung
  DĐ: +84 (0) 913 569 598
  email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Ông Lê Quang Phi
  DĐ: +84 (0) 903 789 911
  email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Bà Nguyễn Thị Phương Thảo
  DĐ: +84 (0) 904 380 648
  email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Ông Nguyễn Viết Mạnh
  DĐ: +84 (0) 977 266 561
  email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Back to top