may cat plasma

may thao vo

lmhtlmht

lollol

Bản tin, Tháng 9/2018

Cập nhật Pháp luật về Thuế

  • Thuế xuất nhập khẩu đối với hàng hóa nhập khẩu đang trong quá trình giám sát hải quan bị hỏa hoạn
  • Thuế GTGT đối với hoạt động chuyển nhượng quyền sử dụng đất
  • Ưu đãi đầu tư

Cập nhật Pháp luật về Kinh doanh

  • Sửa đổi bổ sung về đăng ký doanh nghiệp
  • Biểu mẫu báo cáo về cho vay lại vốn vay ODA
  • Thủ tục mới về cấp giấy phép lao động và huấn luyện ATLĐ tại TP. HCM

Bản tin, Tháng 9/2018 - Tiếng Anh (PDF)
Bản tin, Tháng 9/2018 - Tiếng Việt (PDF)


Back to top