may cat plasma

may thao vo

lmhtlmht

lollol

Nexia giữ vững vị trí mạng lưới kế toán lớn thứ 9 trên toàn cầu

Theo Khảo sát mới nhất của Tạp chí kế toán quốc tế (IAB), Nexia International (Nexia) tiếp tục giữ vững vị trí là mạng kế toán lớn thứ 9 trên toàn cầu, tính theo doanh thu. Trong năm 2018, tổng doanh thu của Nexia là hơn 4 tỷ USD trên toàn mạng lưới - tăng 11% so với năm 2017. Doanh thu tăng cao là bằng chứng rõ ràng cho thấy Nexia International tiếp tục xu hướng tăng trưởng hai con số và chiến lược dài hạn trong việc hợp tác và duy trì quan hệ với các công ty chất lượng cao tại các thị trường đã thành lập cũng như mới nổi trên thế giới.

 

Nexia Map- Update 1 2A42-1

Nexia STT, vinh dự là một công ty thành viên của Nexia International, đã đóng góp vào sự gia tăng doanh thu của Nexia International. Trong những năm qua, với sự hỗ trợ và tuân thủ các tiêu chuẩn quốc tế của Nexia International, Nexia STT đã được các khách hàng trong nước và quốc tế đánh giá cao về chất lượng dịch vụ và đội ngũ tư vấn có kinh nghiệm và bằng cấp quốc tế.


Back to top