may cat plasma

may thao vo

lmhtlmht

lollol

Dịch vụ Kiểm toán

Chúng tôi, Nexia STT, hiện đang áp dụng phương pháp kiểm toán chuẩn của Nexia International để phục vụ các khách hàng kiểm toán. Phương pháp kiểm toán của chúng tôi dựa trên đánh giá rủi ro và mang tính xây dựng trong quá trình thực hiện kiểm toán nhằm đảm bảo đem lại hiệu quả cho khách hàng. Mỗi quy trình kiểm toán được thực hiện dưới sự giám sát và trực tiếp tham gia của các giám đốc kiểm toán chuyên trách (partner). Trong giai đoạn gia tăng chi phí như hiện nay, chúng tôi luôn nỗ lực nhằm giảm các mức phí đến mức tối thiểu thông qua việc tối đa hóa hiểu biết của chúng tôi về khách hàng, tập trung vào các rủi ro chính và từ đó giảm thiểu chi phí và thời gian kiểm toán không cần thiết.

Mục tiêu này đạt được thông qua phương pháp tiếp cận được chuyên môn hóa của chúng tôi, như việc tự tìm hiểu và hiểu biết về mọi khía cạnh kinh doanh của khách hàng và môi trường hoạt động kinh doanh, từ đó cho phép chúng tôi lập kế hoạch và thời gian kiểm toán nhằm đảm bảo hiệu quả kiểm toán. Kế hoạch kiểm toán được thiết lập phù hợp với mỗi khách hàng và được giám sát bởi một hoặc nhiều giám đốc kiểm toán chuyên trách (partner), trong khi đó, công tác thực địa sẽ được thực hiện dưới sự kiểm soát của các chủ nhiệm kiểm toán có trình độ.chuyên môn cao.

Các dịch vụ bao gồm:

 • Kiểm toán tuân thủ
 • Kiểm toán một phần Báo cáo Tài chính và các thủ tục đã thỏa thuận trước
 • Kiểm toán theo tiêu chuẩn GAAP Quốc tế và địa phương
 • Kiểm toán soát xét
 • Kiểm toán điều tra
 • Kiểm toán nội bộ
 • Báo cáo quyết toán

 

Liên hệ

 • Ông Nguyễn Thành Trung
  DĐ: +84 (0) 913 569 598
  email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 • Bà Trần Thị Minh Tần
  DĐ: +84 (0) 936 807 769
  email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 • Bà Nguyễn Việt Nga
  DĐ: +84 (0) 904 242 599
  email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 • Bà Nguyễn Thị Phương Thảo
  DĐ: +84 (0) 904 380 648
  email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 • Bà Phan Thị Băng Tuyết
  DĐ: +84 (0) 903 349 378
  email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 • Ông Nguyễn Sơn Hà
  DĐ: +84 (0) 988 653 936
  email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 • Ông Nguyễn Viết Mạnh
  DĐ: +84 (0) 977 266 561
  email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Back to top