may cat plasma

may thao vo

lmhtlmht

lollol

Đội ngũ Nhân sự Chủ chốt

Mr. Nguyen Thanh Trung - resized

TS. Nguyễn Thành Trung
CEO/Tổng Giám đốc

Mr. Le Quang Phi

Lê Quang Phi
Partner/ Phó Tổng Giám đốc

Trưởng văn phòng tại
TP. Hồ Chí Minh 

Anh Ms. Tan

Trần Thị Minh Tần
Partner/ Phó Tổng Giám đốc
Trưởng văn phòng tại Hải Phòng
(Chi nhánh an Phát)

Ms. Nguyen Viet Nga 21

Nguyễn Việt Nga

Partner/ Phó Tổng Giám đốc

 Ms. Nguyen Thi Phuong Thao - crop

Nguyễn Thị Phương Thảo
Partner, Khối Khách hàng Nhật Bản

  Ms. Phan Thi Bang Tuyet

  Phan Thị Băng Tuyết
  Partner/ Phó Tổng Giám đốc

  Anh Vo Cong Quyet

  Võ Công Quyết

  Partner/ Phó Tổng Giám đốc

  Anh Anh Dung

  Nguyễn Việt Dũng

  Partner Thuế và Tư vấn Doanh nghiệp

   Anh the LAN ANH 2

   Nguyễn Thị Lan Anh

   Partner/ Phó Tổng Giám đốc

   Nguyen Viet Manh-crop

   Nguyễn Viết Mạnh

   Partner, Phát triển Kinh doanh

      Anh chi Tram

     Nguyễn Thanh Ngọc Trâm

     Giám đốc Thuế và Tư vấn Doanh nghiệp

        MrNguyenSonHa

       Nguyễn Sơn Hà

       Giám đốc, Phát triển Kinh doanh


        Back to top