Đội ngũ Nhân sự Chủ chốt

Chuyên mục: Our People
Được đăng ngày Chủ nhật, 12 Tháng mười 2014 16:15
Viết bởi Super User
Lượt xem: 25842

Anh Anh Trung

TS. Nguyễn Thành Trung
Tổng Giám đốc
DĐ: +84 (0) 913 569 598
E-Mail:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Mr. Le Quang Phi

Lê Quang Phi
Partner/ Phó Tổng Giám đốc

Trưởng văn phòng tại
TP. Hồ Chí Minh 
DĐ: +84 (0) 903 789 911
E-Mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Anh Ms. Tan

Trần Thị Minh Tần
Partner/ Phó Tổng Giám đốc
Trưởng văn phòng tại Hải Phòng
(Chi nhánh an Phát)
DĐ: +84 (0) 936 807 769
E-Mail:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Ms. Nguyen Viet Nga 21

Nguyễn Việt Nga

Partner/ Phó Tổng Giám đốc
DĐ: +84 (0) 904 242 599
E-Mail:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 Ms. Nguyen Thi Phuong Thao - crop

Nguyễn Thị Phương Thảo
Partner, Khối Khách hàng Nhật Bản
DĐ: +84 (0) 904 380 648
E-Mail:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  Ms. Phan Thi Bang Tuyet

  Phan Thị Băng Tuyết
  Partner/ Phó Tổng Giám đốc
  DĐ: +84 (0) 903 349 378
  E-Mail:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  Anh Vo Cong Quyet

  Võ Công Quyết

  Partner/ Phó Tổng Giám đốc
  DĐ: +84 (0) 913 569 598/ 936 937 769
  E-Mail:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  Anh Anh Dung

  Nguyễn Việt Dũng

  Partner Thuế và Tư vấn Doanh nghiệp
  DĐ: +84 (0) 913 062 412
  E-Mail:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

   Nguyen Thi Lan Anh

   Nguyễn Thị Lan Anh

   Partner/ Phó Tổng Giám đốc

   DĐ: +84 (0) 919 655 986
   E-Mail:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

   Nguyen Viet Manh-crop

   Nguyễn Viết Mạnh

   Partner, Phát triển Kinh doanh

   DĐ: +84 (0) 977 266 561
   E-Mail:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

      Anh chi Tram

     Nguyễn Thanh Ngọc Trâm

     Giám đốc Thuế và Tư vấn Doanh nghiệp

     DĐ: +84 (0) 908 023 979
     E-Mail:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

        MrNguyenSonHa

       Nguyễn Sơn Hà

       Giám đốc, Phát triển Kinh doanh

       DĐ: +84 (0) 988 653 936
       E-Mail:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

        Next >>
        [Back]