may cat plasma

may thao vo

lmhtlmht

lollol

TS. Nguyễn Thành Trung

Anh Anh Trung

   Tổng Giám đốc

   DĐ: +84 (0) 913 569 598
   E-Mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

  • Tiến sĩ Nguyễn Thành Trung, quốc tịch Việt Nam, là Tổng Giám đốc của Nexia STT.

  • Ông Trung là Hội viên cao cấp của Hội Kiểm toán viên Hành nghề Việt Nam (FCPA Việt Nam) – chứng chỉ kiểm toán viên cấp nhà nước, Chứng chỉ kiểm toán/kế toán viên công chứng Úc - Hội viên cao cấp của Hội Kế toán Công chứng Úc (FCPA Úc) và Chứng chỉ kiểm toán viên/kế toán viên công chứng của Anh Quốc - Hội viên cao cấp của Hội Kế toán công chứng Anh (FCCA Anh Quốc). Ông Trung cũng có chứng chỉ tư vấn thuế và hiện là hội viên của Hiệp hội Tư vấn Thuế Việt Nam (VTCA).

  • Ông Trung có 23 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực kiểm toán, kế toán và tư vấn thuế không chỉ tại Việt Nam mà còn tại các quốc gia khác như Campuchia, Lào, Trung Quốc, Thái Lan, Hồng Kông, Singapo, Myanma và Sri Lanka.

  • Ông Trung hiện là giảng viên chính của chương trình đào tạo Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh của Viện Quản trị Kinh doanh (“FSB”) - Đại học FPT, giáo viên thỉnh giảng của Khoa Quản trị Kinh doanh (“HSB”), Đại học Kinh tế/ Đại học Quốc gia, và Đại học Công nghệ Hà Nội. Ông Trung cũng là giảng viên chính cho khoá đào tạo ngắn hạn CEO và CFO của FSB trong 2 năm 2017 và 2018. Ông còn là diễn giả tại nhiều hội nghị, hội thảo về thuế, kiểm toán, kế toán và tài chính.

  • Ông Trung là thành viên được Bộ Tài chính và Hội Kiểm toán viên Hành nghề Việt Nam chỉ định là thành viên của nhóm dự thảo Chuẩn mực Kiểm toán Việt Nam. Ông còn là thành viên của nhóm chuyên gia do Bộ Tài chính thành lập nhằm thực hiện các cuộc kiểm tra chất lượng các công ty kiểm toán tại Việt Nam.

  • Ông Trung được tái bổ nhiệm là Ủy viên thường trực Ban Chấp hành Hội kiểm toán viên hành nghề Việt nam (“VACPA”), trưởng ban kiểm tra, trưởng ban hội viên của VACPA nhiệm kỳ 2015 - 2020 do những thành tích xuất sắc khi đảm nhiệm vị trí này trong nhiệm kỳ 2012 - 2015. Ông Trung là Chủ tịch uỷ ban Hội viên của ACCA tại Việt Nam nhiệm kỳ 2009 - 2013.


Back to top