may cat plasma

may thao vo

lmhtlmht

lollol

Ông Lê Quang Phi

Mr. Le Quang Phi

   Partner/Phó Tổng Giám đốc

   Trưởng văn phòng tại TP. HCM
  

  • Ông Phi là Hội viên cao cấp của Hội Kế toán Công chứng Anh Quốc (FCCA Anh Quốc), Kế toán viên Công chứng Úc (CPA Úc) và Kiểm toán viên Hành nghề Việt Nam (CPA Việt Nam).

  • Ông Phi là thành viên của Hiệp hội Tư vấn Thuế Việt Nam (VTCA).Ông được cấp bằng Thạc sĩ Quản trị Kinh Doanh của trường Đại học Quốc tế Mỹ, CA (Hoa Kỳ), và có Chứng chỉ Kế toán trưởng.

  • Ông Phi có hơn 23 năm kinh nghiệm tư vấn đầu tư, thuế, kiểm toán, tài chính và kế toán, tư vấn mua bán và sáp nhập, bao gồm 9 năm làm việc cho 3 công ty Big 4 (Top 4 công ty tư vấn hàng đầu thế giới). Ông Phi cung cấp các dịch vụ trong nhiều lĩnh vực bao gồm tư vấn, chấp hành luật thuế, mua bán và sáp nhập (trong các lĩnh vực như bất động sản, giáo dục, chăm sóc sức khỏe, sản xuất, vv…), rà soát tài chính và thuế. Ông Phi trực tiếp lãnh đạo nhóm kiểm toán, tài chính, kế toán, hỗ trợ pháp lý và quy định cho các tập đoàn đầu tư nước ngoài, gia nhập thị trường tại Việt Nam, các vấn đề liên quan đến Chuẩn mực Báo cáo Tài chính Quốc tế (IFRS) và hệ thống kế toán doanh nghiệp Việt Nam. Với hơn 22 năm kinh nghiệm, ông Phi đã cung cấp dịch vụ cho nhiều khách hàng bao gồm các tập đoàn đa quốc gia, các doanh nghiệp đầu tư nước ngoài, các quỹ nước ngoài, ngân hàng và các công ty trong nước có quy mô lớn.

  • Ông Phi là giảng viên môn Thuế của ACCA (Anh Quốc) tại Việt Nam và đồng thời là tư vấn viên chính thức của Cục Phát triển Doanh nghiệp Quốc tế Singapo (www.iadvisory.com.sg), một cơ quan của Bộ Công Thương Singapo có sứ mệnh thúc đẩy sự phát triển của các doanh nghiệp Singapo và thương mại quốc tế tại nước ngoài.

Back to top