may cat plasma

may thao vo

lmhtlmht

lollol

Nexia STT đồng hành cùng ACCA trong chương trình “Hành trang khởi nghiệp với sức mạnh kỹ thuật số”

Vào ngày 4/4/2019, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân hợp tác với Hiệp hội Kế toán Công chứng Anh Quốc - ACCA tổ chức chương trình “Hành trang khởi nghiệp với sức mạnh kỹ thuật số” tại Trường Đại học Kinh Tế Quốc Dân.

ACCA Day 1

Nexia STT tham gia sự kiện này với vai trò là Doanh nghiệp đối tác của ACCA. Nexia cũng chia sẻ kiến thức, kỹ năng của kế toán viên, kiểm toán viên, chuyên gia tài chính cũng như cơ hội thực tập, làm việc cho sinh viên.

Cũng trong sự kiện này, Ông Nguyễn Thành Trung, Tổng giám đốc Nexia STT, Cựu sinh viên NEU, Hội viên cao cấp ACCA cũng trao đổi và chia sẻ về chủ đề: 7 năng lực của kế toán thời đại công nghệ. Với 23 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực kiểm toán, kế toán và tư vấn Thuế tại Việt Nam và các quốc gia khác trên thế giới, ông Trung đã chia sẻ về những kinh nghiệm thực tế trong quá trình làm việc để giúp các bạn sinh viên trang bị những kỹ năng cần thiết trong thời đại công nghệ 4.0.

ACCA Day 2

ACCA Day 3


Back to top