may cat plasma

may thao vo

lmhtlmht

lollol

Date: 15-01-2020

Mr. Manoj Menon

Partner/ Deputy General Director

 • Manoj, Malaysian nationality, is a partner, M&A services of Nexia STT.
 • Manoj is a fellow member of CPA Australia. Manoj also holds a MBA degree from Australia and CISI from the United Kingdom.
 • Manoj has over 26 years in finance and investment advisory sectors.
 • He has held positions as CFO & Finance Director for both private and publicly listed companies in a diversified range of business fields such as breweries, oil field services, building materials, manufacturing, aircraft repair and maintenance services, environmental services, steel fabrication and high-end retailing. He recently acted as consultant CFO for a leading seafood packaging company listed on the Vietnamese stock exchange. Prior to this, he worked as an auditor at one of the world’s largest accounting and audit firms.
 • Over the past decade, he has also advised and provided consultancy services to public and private companies and entrepreneurs in respect of fund raising, corporate structuring & restructuring and the setting up of accounting systems.
 • Manoj is the Director of the CISI (Chartered Institute of Securities & Investment) program at GBCC Company Limited in Vietnam. For the past 7 years he has lectured in Finance & Accounting at undergraduate and MBA level at various Vietnamese universities and also as visiting lecturer at universities with external MBA programs from Switzerland, UK, Taiwan and the Philippines.
 • Manoj has a passion for teaching and training and has used that practical experience in education to get more actively involved in a range of educational development projects. He graduated from leading universities in Australia with an honors degrees in accounting/economics and with distinction in his MBA degree program. He is proficient in six languages including English and Vietnamese.
 • His versatility as a CFO, finance consultant and educationist with exceptional business acumen is of great benefit to our clients and partners interested in doing business in Vietnam....

Xem thêm...

Date: 05-04-2019

Nguyễn Thị Lan Anh

Anh the LAN ANH 2

Partner/ Phó Tổng Giám đốc

 • Bà Lan Anh là Hội viên của Hội kế toán công chứng Anh quốc (ACCA Anh Quốc).

 • Bà Lan Anh có 11 năm kinh nghiệm làm việc về tư vấn Thuế và doanh nghiệp, các vị trí quản lý về Thuế, Kế toán và Tài chính trong doanh nghiệp. Trước khi gia nhập NEXIA STT, Bà Lan Anh làm việc tại NEXIA ACPA trong 6 năm và tại Công ty TNHH Nhà máy Bia Heineken Hà Nội với vị trí Kiểm soát Tài chính & Thuế trong 5 năm.

 • Bà Lan Anh hiện là giảng viên chương trình ACCA tại Việt Nam. Bà còn là diễn giả tại nhiều hội nghị, hội thảo về thuế, kế toán và tài chính.  

 • Bà Lan Anh cũng là thành viên của Ủy ban Hội viên ACCA tại Việt Nam, nhiệm kỳ 2018 - 2020.

...
Date: 12-10-2015

Bà Nguyễn Huỳnh Phương Thảo

 

Nguyen Huynh Phuong Thao

   Partner Thuế và Tư vấn Doanh nghiệp

   

 • Bà Thảo, quốc tịch Việt Nam, hiện đang là Partner Thuế và Tư vấn Doanh nghiệp của NEXIA STT tại Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh.

 • Bà Thảo là Kiểm toán viên Hành nghề Việt Nam (CPA Việt Nam) đồng thời là Luật sư. Bà cũng có bằng Cử nhân (ngành Kinh tế), Thạc sỹ Luật, Chứng chỉ cung cấp dịch vụ thuế và Chứng chỉ Kế toán trưởng.

 • Với hơn 16 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kiểm toán, kế toán, thuế và tư vấn doanh nghiệp, bà Thảo có được sự am hiểu về Chuẩn mực kế toán Việt Nam (VAS), IFRS, cũng như hệ thống Luật Việt Nam, đặc biệt là Luật thuế, Luật đầu tư,…

 • Bà Thảo đã tham gia vào một số dự án tư vấn và cơ cấu hệ thống bán lẻ, tái cấu trúc doanh nghiệp, lập kế hoạch Thuế, tư vấn mua bán sát nhập, định giá doanh nghiệp.

 • Bà Thảo là chuyên gia và đóng góp vai trò quan trọng trong việc cung cấp dịch vụ kế toán và tuân thủ, dịch vụ thẩm định tài chính và thuế, chuyển giá, hệ thống thuế đặc biệt là tác động của mua bán sát nhập và Hiệp định tránh đánh thuế hai lần, dịch vụ tư vấn doanh nghiệp cho nhà thầu nước ngoài, hợp đồng hợp tác kinh doanh, công ty đa quốc gia, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, hay các công ty trong nước hoạt động ở nhiều lĩnh vực, như sản xuất, bán lẻ, bất động sản, xây dựng,…

...
Date: 29-01-2015

Ông Võ Công Quyết

Anh Vo Cong Quyet

Partner/Phó Tổng Giám đốc

 • Ông Quyết là hội viên của Hội Kiểm toán viên Hành nghề Việt Nam (CPA Việt Nam) và hội viên của Hội Kế toán công chứng Anh (ACCA Anh Quốc).
 • Ông Quyết có hơn 9 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực kiểm toán, kế toán và tư vấn thuế tại Việt Nam, trong đó có 2 năm làm việc cho KPMG và 4 tháng kinh nghiệm làm việc với giám đốc kiểm toán tại văn phòng Nexia ở Sydney, Úc.
 • Ông Quyết am hiểu về hệ thống thuế Việt Nam, các chuẩn mực kế toán Việt Nam, các chuẩn mực kiểm toán Việt Nam, hệ thống kế toán và thuế Úc và các chuẩn mực kế toán quốc tế.
 • Ông Quyết đã cung cấp các dịch vụ kiểm toán, kế toán, tư vấn hoàn thuế và giải trình sau thanh tra thuế, thiết lập hệ thống kiểm soát nội bộ cho doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, công ty trong nước có quy mô lớn trong nhiều lĩnh việc khác nhau như: sản xuất, thương mại, bán lẻ, dịch vụ, vv...

Giám đốc, Dịch vụ Thuế và Tư vấn
DĐ: +84 (0) 989 214 795
E-Mail:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 • Ông Đức là Giám đốc Dịch vụ Thuế và Tư vấn Doanh nghiệp của Nexia STT tại văn phòng thành phố Hồ Chí Minh.
 • Ông Đức là hội viên Hiệp hội Tư vấn Thuế Việt Nam (VTCA). Ông có bằng Cử nhân chuyên ngành Kinh tế Quốc tế.
 • Ông Đức có 9 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực Thuế và Tư vấn doanh nghiệp tại Việt Nam. Trước khi gia nhập Nexia, ông Đức đã làm việc cho công ty Ernst & Young và có 1 năm làm việc với vị trí chuyên viên thuế cho một doanh nghiệp sản xuất thép lớn của Úc.
 • Ông Đức có kiến thức chuyên môn về hoạt động doanh nghiệp và thuế tại Việt Nam. Ông Đức làm việc tại Nexia với vị trí Giám đốc Tư vấn Thuế và phụ trách các dự án tư vấn và hỗ trợ kê khai thuế bao gồm hỗ trợ thực hiện các tờ khai thuế theo luật định, tư vấn thuế chuyên sâu các giao dịch kinh tế và tư vấn thuế định kỳ.
Ông Đức có chuyên môn về cung cấp dịch vụ tư vấn thuế và hoạch định thuế, soát xét thuế, tuân thủ thuế cho các công ty đa quốc hoạt động trong các lĩnh vực sản xuất, dịch vụ, ngân hàng, dầu khí.
...
Date: 29-01-2015

Ông Nguyễn Viết Mạnh

Nguyen Viet Manh-crop

  Partner Phát triển Kinh doanh
  

 • Ông Mạnh là Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (CPA) và là Kế toán viên công chứng Úc (CPA Úc) - Hội viên liên kết. Ông Mạnh cũng có Chứng chỉ Kế toán trưởng và bằng cử nhân Kế toán.
 • Với 13 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực kiểm toán, ông Mạnh đã tích lũy được nhiều kinh nghiệm chuyên sâu trong việc cung cấp các dịch vụ kiểm toán và tư vấn cho các dự án được tài trợ bởi các nhà tài trợ quốc tế, các tổ chức phi chính phủ và các công ty trong nước và quốc tế hoạt động tại Việt Nam.
 • Ông Mạnh có kinh nghiệm làm việc tại Việt Nam và các nước khác trong khu vực như Campuchia, Thái Lan, Lào và Myanmar.
...

Back to top