may cat plasma

may thao vo

lmhtlmht

lollol

2020

Date: 09-01-2020

Nexia STT đồng hành cùng ACCA trong chương trình “Sinh viên Học viện Tài chính – Sẵn sàng nắm bắt cơ hội việc làm trong kỷ nguyên số”

Vào ngày 6/1/2020, Học viện Tài chính hợp tác với Hiệp hội Kế toán Công chứng Anh Quốc - ACCA tổ chức chương trình “Sinh viên Học viện Tài chính – Sẵn sàng nắm bắt cơ hội việc làm trong kỷ nguyên số” tại Học viện Tài chính.

...

Xem thêm...


Back to top