may cat plasma

may thao vo

lmhtlmht

lollol

2020

Date: 30-03-2020

Bản tin, Tháng 3/2020

CẬP NHẬT PHÁP LUẬT VỀ THUẾ

 • Hướng dẫn thực hiện quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp (“TNDN”) năm 2019;
 • Hướng dẫn thực hiện quyết toán thuế thu nhập cá nhân (“TNCN”) và cấp mã số thuế người phụ thuộc (“MST NPT”) năm 2019;
 • Các biện pháp giảm thiểu tác động của COVID-19 từ các cơ quan chức năng.


Bản tin, Tháng 3/2020 - Tiếng Anh (PDF)
Bản tin, Tháng 3/2020 - Tiếng Việt (PDF)

...

Xem thêm...

Date: 30-03-2020

Bản tin, Tháng 2/2020

CẬP NHẬT PHÁP LUẬT VỀ THUẾ

 • Nghị viện châu Âu thông qua Hiệp định thương mại tự do với Việt Nam – EVFTA;
 • Sửa đổi quy định về hoàn thuế Giá trị gia tăng (“thuế GTGT”) cho người nước ngoài xuất cảnh khỏi Việt Nam;
 • Xác định đối tượng đăng ký giảm trừ gia cảnh;
 • Nộp thuế và kê khai hóa đơn khi hộ kinh doanh trả lại hàng hóa đã mua.


Bản tin, Tháng 2/2020 - Tiếng Anh (PDF)
Bản tin, Tháng 2/2020 - Tiếng Việt (PDF)...

Xem thêm...

Date: 31-01-2020

Bản tin, Tháng 1/2020

CẬP NHẬT PHÁP LUẬT VỀ THUẾ

 • Hướng dẫn xử lý chuyển tiếp từ hóa đơn đặt in, tự in, hóa đơn mua của Cơ quan thuế sang hóa đơn điện tử;
 • Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Khoản 3, Điều 8, Nghị định số 20/2017/NĐ-CP về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết (“GDLK”);
 • Kê khai thuế đối với hàng hóa xuất khẩu bị trả lại sau khi được Cơ quan thuế giải quyết hoàn thuế;
 • Kế toán không còn phải gửi báo cáo duy trì điều kiện hành nghề;
 • Tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 01/01/2020.


Bản tin, Tháng 1/2020 - Tiếng Anh (PDF)
Bản tin, Tháng 1/2020 - Tiếng Việt (PDF)...

Xem thêm...


Back to top