may cat plasma

may thao vo

lmhtlmht

lollol

Date: 11-09-2018

Vị trí tuyển dụng: Thực tập sinh Kế toán

Công ty TNHH Nexia STT thông báo tuyển dụng vị trí Thực tập sinh Kế toán làm việc tại văn phòng thành phố Hồ Chí Minh....

Xem thêm...

Date: 17-08-2018

Vị trí tuyển dụng: Thực tập sinh Kiểm toán

Công ty TNHH Nexia STT thông báo tuyển dụng vị trí Thực tập sinh Kiểm toán làm việc tại văn phòng thành phố Hồ Chí Minh....

Xem thêm...

Date: 15-12-2017

Vị trí tuyển dụng: Thực tập sinh Kiểm toán

Công ty TNHH Nexia STT thông báo tuyển dụng vị trí Thực tập sinh Kiểm toán làm việc tại văn phòng Hà Nội....

Xem thêm...

Date: 12-10-2017

Vị trí tuyển dụng: Thực tập sinh Kiểm toán

Công ty TNHH Nexia STT thông báo tuyển dụng vị trí Thực tập sinh Kiểm toán làm việc tại văn phòng thành phố Hồ Chí Minh.

Yêu cầu:

Các ứng viên cần đáp ứng các tiêu chí sau:

...

Xem thêm...

Date: 27-11-2016

Vị trí tuyển dụng: Thực tập sinh Kiểm toán

Công ty TNHH Nexia STT thông báo tuyển dụng vị trí Thực tập sinh Kiểm toán làm việc tại văn phòng Hà Nội....

Xem thêm...

Date: 12-11-2015

Vị trí tuyển dụng: Thực tập sinh Kiểm toán

Công ty TNHH Nexia STT thông báo tuyển dụng vị trí Thực tập sinh Kiểm toán làm việc tại văn phòng Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh....

Xem thêm...

Date: 19-05-2015

Vị trí tuyển dụng: Thực tập sinh tư vấn Thuế

Tên Công ty: Nexia STT

 

NEXIA là một mạng lưới hàng đầu thế giới bao gồm các công ty tư vấn và kế toán độc lập, chất lượng cao. Mạng lưới các công ty thành viên của NEXIA hoạt động trên 100 quốc gia tại hơn 590 văn phòng khắp thế giới với hơn 23.000 chuyên gia....

Xem thêm...


Back to top