may cat plasma

may thao vo

lmhtlmht

lollol

Nexia STT kính chào Quý khách hàng

Nexia STT, được thành lập đầu tiên với tên Công ty Hợp danh Kiểm toán và Tư vấn STT vào năm 2004, là công ty chuyên cung cấp các dịch vụ kiểm toán và tư vấn chuyên nghiệp nhằm đáp ứng các nhu cầu về kinh doanh và tư vấn đa dạng của khách hàng trong nước và quốc tế.

Nexia STT chuyên cung cấp các dịch vụ kiểm toán và tư vấn chất lượng cao tạo lợi thế cạnh tranh vững mạnh cho khách hàng trong môi trường kinh doanh nhiều biến động tại Việt Nam.

  

Đọc thêm

Dịch vụ

NEXIA STT chuyên cung cấp các dịch vụ chuyên môn, đa dạng cho khách hàng thuộc nhiều loại hình doanh nghiệp, bao gồm các dịch vụ kiểm toán, kế toán, tư vấn thuế trong nước và quốc tế, tư vấn doanh nghiệp, tư vấn chuyển giá, vv… 

Đọc thêm

Cẩm nang Kinh doanh tại Việt Nam

Cuốn Cẩm nang Kinh doanh tại Việt Nam có ý nghĩa và mục đích tham khảo và định hướng cho các nhà đầu tư nước ngoài và các doanh nhân có triển vọng, những người muốn kinh doanh, đầu tư tại Việt Nam.

 

Tổng quan:

  • Giới thiệu về Việt Nam
  • Đầu tư Trực tiếp Nước ngoài
  • Hệ thống Thuế
  • Kiểm soát tỷ giá và ngân hàng
  • Báo cáo tài chính và kế toán
  • Tuyển dụng và lao động
  • Bất động sản và thuê văn phòng

Đọc thêm


Back to top