may cat plasma

may thao vo

lmhtlmht

lollol

Ông Lê Quang Phi

Le Quang Phi

  Partner

  

  • Ông Phi là FCCA-hội viên cao cấp của Hội Kế toán Công chứng Anh Quốc; đạt chứng chỉ hành nghề Kiểm toán viên Công chứng Úc (CPA Úc) và là CPA VN - thành viên chính thức của Hiệp hội Kiểm toán viên Hành nghề Việt Nam (VACPA). Ông Phi là thành viên của Hiệp hội Tư vấn Thuế Việt Nam (VTCA). Ông được cấp bằng Thạc sĩ Quản trị Kinh Doanh của trường International American University (USA).
  • Ông Phi có hơn 27 năm kinh nghiệm tư vấn đầu tư, thuế, kiểm toán, tài chính doanh nghiệp, tài chính cá nhân, kế toán, bảo hiểm, mua bán và sáp nhập DN (M&A), định giá doanh nghiệp, chuyển giá giữa các công ty liên kết, Hiệp định tránh đánh thuế hai lần giữa Việt Nam với các nước, với am hiểu sâu về Chuẩn mực kế toán Việt Nam, quốc tế (IFRS). Ông Phi có hơn 9 năm kinh nghiệm làm việc cho 3 công ty Big 4 (tốp 4 công ty kiểm toán lớn nhất thế giới)
  • Ông Phi trực tiếp lãnh đạo đội ngũ chuyên viên tư vấn, soát xét, khảo sát minh bạch, tuân thủ, kiểm toán, xây dựng hệ thống, tái cấu trúc phục vụ khách hàng hoạt động tại Việt Nam và đầu tư ra nước ngoài. Trong hơn 25 năm hành nghề, ông Phi đã cung cấp dịch vụ cho rất nhiều khách hàng đa dạng bao gồm các tập đoàn đa quốc gia, các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, các quỹ đầu tư nước ngoài hoạt động tại Viêt Nam, ngân hàng và các công ty trong nước có quy mô lớn và các doanh nghiệp vừa và nhỏ.
  • Ông Phi từng tham gia giảng dạy môn thuế của chương trình chính quy của Hiệp hội Kế toán công chứng Anh Quốc (ACCA) tại Việt Nam; chuyên gia tư vấn của Cục Phát triển Doanh nghiệp Quốc tế Singapore. Hiện tại ông là diễn giả chia sẻ về tài chính, thuế, đầu tư tại nhiều hội thảo, học viện, chuyên đề, doanh nghiệp.


Back to top