may cat plasma

may thao vo

lmhtlmht

lollol

Bà Phan Thị Băng Tuyết

phan thi bang tuyet

   Partner, Dịch vụ Kiểm toán
  

  • Bà Phan Thị Băng Tuyết hiện đang là Phó Tổng Giám đốc, lãnh đạo bộ phận dịch vụ kiểm toán độc lập, Nexia STT, văn phòng TPHCM.
  • Bà Tuyết là CPA VN - thành viên chính thức của Hiệp hội Kiểm toán viên Hành nghề Việt Nam (VACPA), và là thành viên Hiệp hội Kế toán viên Công chứng Úc (CPA Úc). Bà là cử nhân Kinh tế, hoàn thành Chứng chỉ Kế toán Trưởng, Chứng chỉ Đại lý Thuế và Chứng chỉ Đấu thầu.
  • Với hơn 18 năm kinh nghiệm làm việc trong ngành kiểm toán, bà Tuyết luôn giữ vai trò trưởng nhóm chuyên nghiệp, chuyên cung cấp các dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính, kiểm toán tuân thủ, soát xét tài chính, kiểm toán theo các dịch vụ thỏa thuận trước cho các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, các tổ chức phi chính phủ quốc tế (INGOs) và các dự án được tài trợ bởi các nhà tài trợ quốc tế cũng như các SME và công ty trong nước quy mô lớn hoạt động tại Việt Nam.
  • Bà Tuyết có kiến thức chuyên sâu về các chuẩn mực kế toán Việt Nam và chuẩn mực kế toán quốc tế, pháp luật và các vấn đề liên quan. Bà Tuyết cũng tham gia nhiều dự án về tư vấn M&A, định giá doanh nghiệp.
  • Bà Tuyết cũng có kinh nghiệm tham gia kiểm toán các dự án tại nước ngoài như Thái Lan, Campuchia, Lào và Myanmar.

Back to top