may cat plasma

may thao vo

lmhtlmht

lollol

Ông Nguyễn Sơn Hà

Mr Nguyen Son Ha - edited BG

   Giám đốc, Phát triển Kinh doanh
  

 

  • Ông Sơn Hà tốt nghiệp Đại học chuyên ngành kế toán, kiểm toán, được cấp Chứng chỉ Kế toán trưởng và Chứng chỉ Đấu thầu. Hiện tại, ông Hà là học viên chương trình ACCA Anh Quốc, giai đoạn chuyên ngành.

  • Với hơn 21 năm kinh nghiệm làm việc, ông Hà đã có nhiều kinh nghiệm trong việc cung cấp các dịch vụ kế toán và kiểm toán cho các công ty trong và ngoài nước hoạt động tại Việt Nam, các tổ chức phi chính phủ (NGO) và các dự án được tài trợ.

  • Ông Hà có kinh nghiệm làm việc tại các quốc gia khác như Campuchia, Thái Lan, Lào, Sri Lanka và Myanma.

Back to top