may cat plasma

may thao vo

lmhtlmht

lollol

Ông Võ Công Quyết

Anh Vo Cong Quyet

Partner/Phó Tổng Giám đốc

  • Ông Quyết là hội viên của Hội Kiểm toán viên Hành nghề Việt Nam (CPA Việt Nam) và hội viên của Hội Kế toán công chứng Anh (ACCA Anh Quốc).
  • Ông Quyết có hơn 10 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực kiểm toán, kế toán và tư vấn thuế tại Việt Nam, trong đó có 2 năm làm việc cho KPMG và 4 tháng kinh nghiệm làm việc với giám đốc kiểm toán tại văn phòng Nexia ở Sydney, Úc.
  • Ông Quyết am hiểu về hệ thống thuế Việt Nam, các chuẩn mực kế toán Việt Nam, các chuẩn mực kiểm toán Việt Nam, hệ thống kế toán và thuế Úc và các chuẩn mực kế toán quốc tế.
  • Ông Quyết đã cung cấp các dịch vụ kiểm toán, kế toán, tư vấn hoàn thuế và giải trình sau thanh tra thuế, thiết lập hệ thống kiểm soát nội bộ cho doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, công ty trong nước có quy mô lớn trong nhiều lĩnh việc khác nhau như: sản xuất, thương mại, bán lẻ, dịch vụ, vv...

Giám đốc, Dịch vụ Thuế và Tư vấn
DĐ: +84 (0) 989 214 795
E-Mail:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

  • Ông Đức là Giám đốc Dịch vụ Thuế và Tư vấn Doanh nghiệp của Nexia STT tại văn phòng thành phố Hồ Chí Minh.
  • Ông Đức là hội viên Hiệp hội Tư vấn Thuế Việt Nam (VTCA). Ông có bằng Cử nhân chuyên ngành Kinh tế Quốc tế.
  • Ông Đức có 9 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực Thuế và Tư vấn doanh nghiệp tại Việt Nam. Trước khi gia nhập Nexia, ông Đức đã làm việc cho công ty Ernst & Young và có 1 năm làm việc với vị trí chuyên viên thuế cho một doanh nghiệp sản xuất thép lớn của Úc.
  • Ông Đức có kiến thức chuyên môn về hoạt động doanh nghiệp và thuế tại Việt Nam. Ông Đức làm việc tại Nexia với vị trí Giám đốc Tư vấn Thuế và phụ trách các dự án tư vấn và hỗ trợ kê khai thuế bao gồm hỗ trợ thực hiện các tờ khai thuế theo luật định, tư vấn thuế chuyên sâu các giao dịch kinh tế và tư vấn thuế định kỳ.
Ông Đức có chuyên môn về cung cấp dịch vụ tư vấn thuế và hoạch định thuế, soát xét thuế, tuân thủ thuế cho các công ty đa quốc hoạt động trong các lĩnh vực sản xuất, dịch vụ, ngân hàng, dầu khí.

Back to top