may cat plasma

may thao vo

lmhtlmht

lollol

Bản tin, Tháng 10/2020

CẬP NHẬT PHÁP LUẬT VỀ THUẾ VÀ KINH DOANH

  • Nghị định số 114/NĐ-CP ngày 25/09/2020 hướng dẫn về việc giảm 30% thuế Thu nhập doanh nghiệp (“TNDN”)
  • Công văn số 80747/CT-TTHT ngày 03/09/2020 của Cục Thuế TP. Hà Nội về thuế Giá trị gia tăng (“GTGT”) đối với hàng hóa cho, biếu, tặng ra nước ngoài
  • Công văn số 80130/CT-TTHT ngày 31/08/2020 của Cục thuế TP. Hà Nội về chính sách thuế Thu nhập doanh nghiệp (“TNDN”) đối với hoạt động chuyển nhượng vốn
  • Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 quy định về hóa đơn, chứng từ
  • Nghị định số Nghị định số 122/2020/NĐ-CP ngày 15/10/2020 của Chính phủ quy định về phối hợp, liên thông thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện, khai trình việc sử dụng lao động, cấp mã số đơn vị tham gia bảo hiểm xã hội, đăng ký sử dụng hóa đơn của doanh nghiệp
  • Công văn số 3475/TCT-CS ngày 24/08/2020 của Tổng cục Thuế về chuyển nhượng tài sản gắn liền với đất thuê trả tiền thuê đất hàng năm

Bản tin, Tháng 10/2020 - Tiếng Anh (PDF)
Bản tin, Tháng 10/2020 - Tiếng Việt (PDF)

 


Back to top