may cat plasma

may thao vo

lmhtlmht

lollol

Giải thưởng và Thành tựu

  • Top 10 Doanh nghiệp kiểm toán có doanh thu dịch vụ kế toán cao nhất (theo Báo cáo của Bộ Tài chính)

  • Top 10 Doanh nghiệp kiểm toán có doanh thu dịch vụ tư vấn thuế cao nhất (theo Báo cáo của Bộ Tài chính)

  • Thành viên của Hội Kế toán viên Công chứng Úc (CPA Australia)

  • Thành viên của Viện Kế toán Công chứng Anh và Xứ Wales (ICAEW)

  • Doanh nghiệp được ACCA chứng nhận đạt được các tiêu chuẩn của ACCA Anh Quốc

  • Bằng khen của Bộ Tài chính về việc đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động và phát triển nghề nghiệp Kiểm toán Độc lập Việt Nam

  • Giấy khen Hội viên Tập thể VACPA của Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA)

  • Giải thưởng Thương Hiệu Mạnh Việt Nam 2011-2018 do Thời báo Kinh tế Việt Nam tín nhiệm và lựa chọn

  • Giải thưởng Thương Mại Dịch vụ 2013 do Báo Công Thương - Bộ Công Thương tín nhiệm và lựa chọn

  • Bằng khen của các Cơ quan Thuế về thành tích chấp hành chính sách Thuế từ năm 2009


Back to top