may cat plasma

may thao vo

lmhtlmht

lollol

Dịch vụ Tư vấn Thuế trong nước và quốc tế

Dựa trên hiểu biết chuyên sâu của Nexia STT về các dịch vụ và thủ tục thuế quốc tế cũng như quá trình làm việc sát sao của chúng tôi với cơ quan thuế tại Việt Nam, chúng tôi có khả năng cung cấp các giải pháp thực tế cho khách hàng là các tập đoàn đa quốc gia, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, doanh nghiệp và trong và ngoài nước khác cũng như các nhà đầu tư quốc tế.

 

Dịch vụ chính của chúng tôi:

 • Dịch vụ tư vấn hoạch định thuế
 • Dịch vụ kiểm tra soát xét tuân thủ thuế
 • Dịch vụ kê khai tuân thủ các quy định pháp luật và tính lương
 • Hoạch định thuế đối với cá nhân và doanh nghiệp
 • Kiểm soát thuế và kê khai thuế
 • Dịch vụ khiếu nại về thuế
 • Dịch vụ soát xét trước khi thanh quyết toán thuế và tham gia hỗ trợ thanh quyết toán thuế
 • Dịch vụ tuân thủ thuế cá nhân và doanh nghiệp
 • Dịch vụ chuẩn bị và lập hồ sơ kê khai thuế
 • Dịch vụ rà soát thuế và soát xét chẩn đoán thuế
 • Tư vấn và hỗ trợ hợp đồng thuế
 • Hoàn thuế và thanh quyết toán thuế

Back to top