Dịch vụ Tư vấn Kế toán và Tài chính Doanh nghiệp

Chuyên mục: Accounting and Business Process Outsourcing
Được đăng ngày Chủ nhật, 12 Tháng mười 2014 15:46
Viết bởi Super User
Lượt xem: 15233

Nexia STT có các năng lực chuyên môn cần thiết và nguồn nhân lực nhằm cung cấp các dịch vụ Tư vấn Kế toán và Tài chính Doanh nghiệp cho khách hàng Việt Nam và quốc tế. Chúng tôi có khả năng phân tích, xử lý dữ liệu kế toán và lập hồ sơ các giao dịch liên quan một cách hiệu quả nhất tuân theo các chính sách và quy trình của khách hàng. Dịch vụ kế toán thuê ngoài cho các quy trình không trọng yếu, từ đó cho phép khách hàng của chúng tôi tập trung và đầu tư các nguồn lực vào lĩnh vực kinh doanh cốt lõi thông qua việc tạo được thêm quỹ thời gian của các nhân sự quản lý cấp cao trong doanh nghiệp.


Dịch vụ chủ yếu của chúng tôi:

[Back]