may cat plasma

may thao vo

lmhtlmht

lollol

Dịch vụ Tư vấn Doanh nghiệp

Mục tiêu của chúng tôi là nhằm đảm bảo cho khách hàng luôn giữ đúng định hướng khi khởi lập kinh doanh tại Việt Nam. Do đó, chúng tôi đặt mục tiêu loại bỏ những gánh nặng của các thủ tục hành chính cần phải được hoàn thiện, cho cả mục đích đăng ký cấp phép và sau cấp phép, với những chi phí hợp lý.

Chúng tôi cung cấp cho khách hàng dịch vụ tư vấn, hỗ trợ với kinh nghiệp thực tế và dựa trên thực tế kinh doanh của doanh nghiệp nhằm đáp ứng nhu cầu của khách hàng và tối đa hóa mức độ tuân thủ pháp luật của khách hàng tại Việt Nam đồng thời giảm thiểu, kiểm soát các rủi ro tiềm năng mà khách hàng phải đối mặt trước những thay đổi và bổ sung thường xuyên của hệ thống pháp luật tại Việt Nam.

 

 

Dịch vụ chủ yếu của chúng tôi:

 • Tư vấn đầu tư và mô hình doanh nghiệp
 • Xin cấp phép và sau cấp phép
 • Tư vấn và hỗ trợ doanh nghiệp
 • Hỗ trợ dự án và hợp đồng
 • Tư vấn và tuân thủ pháp luật về nguồn nhân lực
 • Dịch vụ thư ký doanh nghiệp và dịch vụ quản lý con dấu
 • Hệ thống đường dây hỗ trợ (Hệ thống báo cáo nội bộ)
 • Dịch vụ mua bán, sáp nhập và soát xét
 • Môi giới và tư vấn mua bán và sáp nhập bất động sản
 • Tái cơ cấu, giải thể và đóng cửa doanh nghiệp
 • Đăng ký với các cơ quan chức năng.

  Back to top