may cat plasma

may thao vo

lmhtlmht

lollol

Cẩm nang Kinh doanh tại Việt Nam

Khởi nghiệp tại Việt Nam

Cuốn "Cẩm nang Kinh doanh tại Việt Nam" có ý nghĩa và mục đích tham khảo và định hướng cho các nhà đầu tư nước ngoài và các doanh nhân có triển vọng, những người muốn kinh doanh, đầu tư tại Việt Nam. Các thông tin và phân tích hay bình luận trong cuốn cẩm nang này mang tính tổng quan và không nên sử dụng thay thế cho tư vấn của các chuyên gia trong các trường hợp cụ thể.

Quý Khách hàng vui lòng liên hệ với NEXIA STT ( This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ) để được tư vấn các thông tin chi tiết.

Tổng quan:

  • Giới thiệu về Việt Nam
  • Đầu tư Trực tiếp Nước ngoài
  • Hệ thống Thuế
  • Kiểm soát tỷ giá và ngân hàng
  • Báo cáo tài chính và kế toán
  • Tuyển dụng và lao động
  • Bất động sản và thuê văn phòng

Tải về File PDF Cẩm nang Kinh doanh tại Việt Nam

 


Back to top