may cat plasma

may thao vo

lmhtlmht

lollol

Ông Lê Quang Phi

Mr. Le Quang Phi

  Giám đốc Điều hành Chi nhánh tại TP. HCM

  

  • Ông Phi là Hội viên cao cấp của Hội Kế toán Công chứng Anh Quốc (FCCA Anh Quốc), Kế toán viên Công chứng Úc (CPA Úc) và Kiểm toán viên Hành nghề Việt Nam (CPA Việt Nam).

  • Ông Phi là thành viên của Hiệp hội Tư vấn Thuế Việt Nam (VTCA).Ông được cấp bằng Thạc sĩ Quản trị Kinh Doanh của trường Đại học Quốc tế Mỹ, CA (Hoa Kỳ), và có Chứng chỉ Kế toán trưởng.

  • Ông Phi có hơn 24 năm kinh nghiệm tư vấn đầu tư, thuế, kiểm toán, tài chính-kế toán, bảo hiểm, tư vấn mua bán và sáp nhập DN (M&A), với 9 năm làm việc cho 3 công ty Big 4 (tốp 4 công ty tư vấn lớn nhất thế giới). Ông Phi cung cấp dịch vụ chuyên sâu tư vấn thuế, tài chính, bảo hiểm, mua bán và sáp nhập (trong các lĩnh vực như bất động sản, giáo dục, chăm sóc sức khỏe, sản xuất. v.v…), soát xét tài chính-thuế. Ông Phi trực tiếp lãnh đạo nhóm nhân sự tư vấn thuế, kiểm toán, tài chính-kế toán, bảo hiểm, pháp lý và quy định cho các tập đoàn đầu tư nước ngoài, gia nhập thị trường tại Việt Nam, các vấn đề liên quan đến Chuẩn mực Báo cáo Tài chính Quốc tế (IFRS) và hệ thống kế toán doanh nghiệp Việt Nam. Trong 24 năm hành nghề, ông Phi đã cung cấp dịch vụ cho nhiều khách hàng bao gồm các tập đoàn đa quốc gia, các doanh nghiệp đầu tư nước ngoài, các quỹ nước ngoài, ngân hàng và các công ty trong nước có quy mô lớn.

  • Ông Phi từng là giảng viên môn thuế Việt Nam của chương trình Hiệp hội kế toán công chứng Anh Quốc (ACCA) tại Việt Nam; từng là chuyên gia tư vấn của Cục Phát triển Doanh nghiệp Quốc tế Singapore (www.iadvisory.com.sg) - một cơ quan của Bộ Công Thương Singapore có sứ mệnh thúc đẩy sự phát triển của các doanh nghiệp Singapore và thương mại quốc tế tại nước ngoài. 

Back to top