may cat plasma

may thao vo

lmhtlmht

lollol

Bà Phan Thị Băng Tuyết

Ms. Phan Thi Bang Tuyet

   Partner, Dịch vụ Kiểm toán
  

  • Bà Tuyết là Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (CPA Việt Nam) và là Kế toán viên Công chứng Úc (CPA Úc). Bà có Chứng chỉ Kế toán Trưởng, bằng cử nhân Kinh tế, Chứng chỉ Hành nghề Dịch vụ làm Thủ tục về Thuế và Chứng chỉ Đấu thầu.

  • Với hơn 17 năm kinh nghiệm làm việc trong ngành kiểm toán, bà Tuyết luôn giữ vai trò trưởng nhóm chuyên nghiệp, chuyên cung cấp các dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính, kiểm toán tuân thủ, soát xét tài chính, kiểm toán theo các dịch vụ thỏa thuận trước cho các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, các Tổ chức phi chính phủ quốc tế (INGOs) và các dự án được tài trợ bởi các nhà tài trợ quốc tế cũng như các công ty lớn hoạt động tại Việt Nam. Bà Tuyết có kiến thức chuyên sâu về các chuẩn mực kế toán Việt Nam và chuẩn mực kế toán quốc tế, pháp luật và các vấn đề liên quan. Bà Tuyết cũng tham gia trong nhiều dự án về tư vấn M&A, đánh giá doanh nghiệp.

  • Bà Tuyết cũng có kinh nghiệm làm việc ở các nước khác như Campuchia, Thái Lan và Myanmar.

Back to top