may cat plasma

may thao vo

lmhtlmht

lollol

Bản tin, Tháng 3/2015

Cập nhật Pháp luật Thuế

  • Cập nhật về thuế Thu nhập Doanh nghiệp, thuế Giá trị Gia tăng, thuế Thu nhập Cá nhân, Quản lý Thuế và Hóa đơn
  • Miễn thuế nhập khẩu đối với linh kiện nhập khẩu để sản xuất, lắp ráp sản phẩm trang thiết bị y tế cần được ưu tiên nghiên cứu, chế tạo
  • Thuế TNCN đối với lợi nhuận sau thuế
  • Hướng dẫn về thời hạn đăng ký thuế nhà thầu
  • Triển khai Quy chế phối hợp giữa cơ quan Bảo Hiểm Xã Hội và cơ quan Thuế

 

Bản tin, Tháng 3/2015 - Tiếng Việt (PDF)

Bản tin, Tháng 3/2015 - Tiếng Anh (PDF)


Back to top