may cat plasma

may thao vo

lmhtlmht

lollol

Tuyển dụng

Nexia là một mạng lưới các công ty tư vấn và kế toán độc lập hàng đầu thế giới, chất lượng cao, đáp ứng các yêu cầu về kinh doanh và tài chính cho các tổ chức, cá nhân với tầm nhìn quốc tế. Mạng lưới các công ty thành viên của Nexia hoạt động trên 122 quốc gia tại hơn 727 văn phòng khắp thế giới với hơn 35.000 chuyên gia.

Nexia STT, được thành lập đầu tiên với tên Công ty Hợp danh Kiểm toán và Tư vấn STT vào năm 2004, là công ty chuyên cung cấp các dịch vụ kiểm toán và tư vấn chuyên nghiệp, hoạt động thông qua các văn phòng tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và Hải Phòng và cam kết cung cấp dịch vụ cho khách hàng trên khắp Việt Nam và trong toàn khu vực.

Nexia STT là doanh nghiệp đối tác của ACCA. Gia nhập Nexia STT, bạn sẽ có cơ hội được hỗ trợ học tập chứng chỉ ACCA và trở thành hội viên ACCA trong mạng lưới 800 hội viên chuyên nghiệp của chúng tôi.


Back to top