Dịch vụ Chuyển giá

Chuyên mục: Our Services
Được đăng ngày Thứ hai, 15 Tháng năm 2017 02:36
Viết bởi Lý Trà My
Lượt xem: 15572

Cập nhật các quy định về chuyển giá

Theo Nghị định 20/2017/NĐ-CP và Thông tư 41/2017/TT-BTC, việc chấp hành quy định chuyển giá bao gồm:

 

Giải pháp của Nexia STT

Nhằm đáp ứng các yêu cầu về tuân thủ quy định chuyển giá nêu trên, chúng tôi xin trân trọng đề xuất dịch vụ “Rà soát và lập báo cáo chuyển giá”. Chúng tôi sẽ, theo hướng dẫn của quy định Việt Nam về chuyển giá và hướng dẫn của OECD, xem xét hiện trạng Công ty và lập một báo cáo toàn diện về vấn đề chuyển giá như sau:

<< Previous | Next >>
[Back]