may cat plasma

may thao vo

lmhtlmht

lollol

Nguyễn Thị Lan Anh

Nguyen Thi Lan Anh-resized

Partner/ Phó Tổng Giám đốc

  • Bà Lan Anh là Hội viên cao cấp của Hội kế toán công chứng Anh quốc (FCCA Anh Quốc), Hội viên của Hội Kế toán Công chứng Úc (CPA Úc).

  • Bà Lan Anh có 12 năm kinh nghiệm làm việc về tư vấn Thuế và doanh nghiệp, các vị trí quản lý về Thuế, Kế toán và Tài chính trong doanh nghiệp. Trước khi gia nhập NEXIA STT, Bà Lan Anh làm việc tại NEXIA ACPA trong 6 năm và tại Công ty TNHH Nhà máy Bia Heineken Hà Nội với vị trí Kiểm soát Tài chính & Thuế trong 5 năm.

  • Bà Lan Anh hiện là giảng viên chương trình ACCA tại Việt Nam. Bà còn là diễn giả tại nhiều hội nghị, hội thảo về thuế, kế toán và tài chính.  

  • Bà Lan Anh cũng là thành viên của Ủy ban Hội viên ACCA tại Việt Nam, nhiệm kỳ 2018 - 2020.


Back to top