may cat plasma

may thao vo

lmhtlmht

lollol

Bản tin, Tháng 2/2020

CẬP NHẬT PHÁP LUẬT VỀ THUẾ

  • Nghị viện châu Âu thông qua Hiệp định thương mại tự do với Việt Nam – EVFTA;
  • Sửa đổi quy định về hoàn thuế Giá trị gia tăng (“thuế GTGT”) cho người nước ngoài xuất cảnh khỏi Việt Nam;
  • Xác định đối tượng đăng ký giảm trừ gia cảnh;
  • Nộp thuế và kê khai hóa đơn khi hộ kinh doanh trả lại hàng hóa đã mua.


Bản tin, Tháng 2/2020 - Tiếng Anh (PDF)
Bản tin, Tháng 2/2020 - Tiếng Việt (PDF)


Back to top