may cat plasma

may thao vo

lmhtlmht

lollol

Bản tin, Tháng 8/2021

CẬP NHẬT PHÁP LUẬT VỀ THUẾ

  • Thuế suất thuế GTGT khi cung cấp dịch vụ sửa chữa cho doanh nghiệp chế xuất nếu không có hồ sơ hải quan
  • Hướng dẫn xác định bên có quan hệ liên kết trường hợp chỉ đi vay
  • Chi phí được trừ, thuế TNCN đối với các chi phí phát sinh liên quan đến dịch Covid-19
  • Hướng dẫn xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn
  • Doanh thu dưới 100 triệu đồng/năm không phải nộp thuế GTGT và TNCN
  • Hướng dẫn chính sách thuế TNDN đối với khoản chi mua và tiêm vắc xin ngừa Covid-19 cho người lao động
  • Hướng dẫn chi phí lãi vay trong doanh nghiệp có giao dịch liên kết

CẬP NHẬT PHÁP LUẬT VỀ KINH DOANH

  • Cập nhật Nghị định 80/2021 hướng dẫn Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa


Bản tin, Tháng 8/2021 - Tiếng Anh (PDF)
Bản tin, Tháng 8/2021 - Tiếng Việt (PDF)


Back to top