may cat plasma

may thao vo

lmhtlmht

lollol

Bài viết

 • Audit and Assurance

  Số bài viết:
  3

  Dịch vụ Kiểm toán

  Chúng tôi, Nexia STT, hiện đang áp dụng phương pháp kiểm toán chuẩn của Nexia International để phục vụ các khách hàng kiểm toán. Phương pháp kiểm toán của chúng tôi dựa trên đánh giá rủi ro và mang tính xây dựng trong quá trình thực hiện kiểm toán nhằm đảm bảo đem lại hiệu quả cho khách hàng. Mỗi quy trình kiểm toán được thực hiện dưới sự giám sát và trực tiếp tham gia của các giám đốc kiểm toán chuyên trách (partner). Trong giai đoạn gia tăng chi phí như hiện nay, chúng tôi luôn nỗ lực nhằm giảm các mức phí đến mức tối thiểu thông qua việc tối đa hóa hiểu biết của chúng tôi về khách hàng, tập trung vào các rủi ro chính và từ đó giảm thiểu chi phí và thời gian kiểm toán không cần thiết.

  Mục tiêu này đạt được thông qua phương pháp tiếp cận được chuyên môn hóa của chúng tôi, như việc tự tìm hiểu và hiểu biết về mọi khía cạnh kinh doanh của khách hàng và môi trường hoạt động kinh doanh, từ đó cho phép chúng tôi lập kế hoạch và thời gian kiểm toán nhằm đảm bảo hiệu quả kiểm toán. Kế hoạch kiểm toán được thiết lập phù hợp với mỗi khách hàng và được giám sát bởi một hoặc nhiều giám đốc kiểm toán chuyên trách (partner), trong khi đó, công tác thực địa sẽ được thực hiện dưới sự kiểm soát của các chủ nhiệm kiểm toán có trình độ.chuyên môn cao.

  Các dịch vụ bao gồm:

  • Kiểm toán tuân thủ
  • Kiểm toán một phần Báo cáo Tài chính và các thủ tục đã thỏa thuận trước
  • Kiểm toán theo tiêu chuẩn GAAP Quốc tế và địa phương
  • Kiểm toán soát xét
  • Kiểm toán điều tra
  • Kiểm toán nội bộ
  • Báo cáo quyết toán

  Đọc thêm...
 • International and Local Taxation

  Số bài viết:
  3

  Dịch vụ Tư vấn Thuế trong nước và quốc tế

  Dựa trên hiểu biết chuyên sâu của Nexia STT về các dịch vụ và thủ tục thuế quốc tế cũng như quá trình làm việc sát sao của chúng tôi với cơ quan thuế tại Việt Nam, chúng tôi có khả năng cung cấp các giải pháp thực tế cho khách hàng là các tập đoàn đa quốc gia, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, doanh nghiệp và trong và ngoài nước khác cũng như các nhà đầu tư quốc tế.

   

  Dịch vụ chính của chúng tôi:

  • Dịch vụ tư vấn hoạch định thuế
  • Dịch vụ kiểm tra soát xét tuân thủ thuế
  • Dịch vụ kê khai tuân thủ các quy định pháp luật và tính lương
  • Hoạch định thuế đối với cá nhân và doanh nghiệp
  • Kiểm soát thuế và kê khai thuế
  • Dịch vụ khiếu nại về thuế
  • Dịch vụ soát xét trước khi thanh quyết toán thuế và tham gia hỗ trợ thanh quyết toán thuế
  • Dịch vụ tuân thủ thuế cá nhân và doanh nghiệp
  • Dịch vụ chuẩn bị và lập hồ sơ kê khai thuế
  • Dịch vụ rà soát thuế và soát xét chẩn đoán thuế
  • Tư vấn và hỗ trợ hợp đồng thuế
  • Hoàn thuế và thanh quyết toán thuế

  Đọc thêm...
 • Accounting and Business Process Outsourcing

  Số bài viết:
  3

  Dịch vụ Tư vấn Kế toán và Tài chính Doanh nghiệp

  Nexia STT có các năng lực chuyên môn cần thiết và nguồn nhân lực nhằm cung cấp các dịch vụ Tư vấn Kế toán và Tài chính Doanh nghiệp cho khách hàng Việt Nam và quốc tế. Chúng tôi có khả năng phân tích, xử lý dữ liệu kế toán và lập hồ sơ các giao dịch liên quan một cách hiệu quả nhất tuân theo các chính sách và quy trình của khách hàng. Dịch vụ kế toán thuê ngoài cho các quy trình không trọng yếu, từ đó cho phép khách hàng của chúng tôi tập trung và đầu tư các nguồn lực vào lĩnh vực kinh doanh cốt lõi thông qua việc tạo được thêm quỹ thời gian của các nhân sự quản lý cấp cao trong doanh nghiệp.


  Dịch vụ chủ yếu của chúng tôi:

  • Thiết lập hệ thống kế toán và đăng ký có liên quan
  • Kế toán và lập báo cáo tài chính
  • Đối chiếu, ví dụ như cho số dư ngân hàng hoặc tài khoản phải thu/phải trả
  • Quản lý các tài khoản phải thu/phải trả
  • Dịch vụ kế toán trưởng
  • Lập và lưu giữ các hồ sơ về khấu hao tài sản cố định
  • Trợ giúp thực hiện các giao dịch cụ thể, ví dụ như xử lý đặt hàng/thanh toán.

   Đọc thêm...
  • Business Start-up Assistance Advisory

   Số bài viết:
   3

   Dịch vụ Tư vấn Doanh nghiệp

   Mục tiêu của chúng tôi là nhằm đảm bảo cho khách hàng luôn giữ đúng định hướng khi khởi lập kinh doanh tại Việt Nam. Do đó, chúng tôi đặt mục tiêu loại bỏ những gánh nặng của các thủ tục hành chính cần phải được hoàn thiện, cho cả mục đích đăng ký cấp phép và sau cấp phép, với những chi phí hợp lý.

   Chúng tôi cung cấp cho khách hàng dịch vụ tư vấn, hỗ trợ với kinh nghiệp thực tế và dựa trên thực tế kinh doanh của doanh nghiệp nhằm đáp ứng nhu cầu của khách hàng và tối đa hóa mức độ tuân thủ pháp luật của khách hàng tại Việt Nam đồng thời giảm thiểu, kiểm soát các rủi ro tiềm năng mà khách hàng phải đối mặt trước những thay đổi và bổ sung thường xuyên của hệ thống pháp luật tại Việt Nam.

    

    

   Dịch vụ chủ yếu của chúng tôi:

   • Tư vấn đầu tư và mô hình doanh nghiệp
   • Xin cấp phép và sau cấp phép
   • Tư vấn và hỗ trợ doanh nghiệp
   • Hỗ trợ dự án và hợp đồng
   • Tư vấn và tuân thủ pháp luật về nguồn nhân lực
   • Dịch vụ thư ký doanh nghiệp và dịch vụ quản lý con dấu
   • Hệ thống đường dây hỗ trợ (Hệ thống báo cáo nội bộ)
   • Dịch vụ mua bán, sáp nhập và soát xét
   • Môi giới và tư vấn mua bán và sáp nhập bất động sản
   • Tái cơ cấu, giải thể và đóng cửa doanh nghiệp
   • Đăng ký với các cơ quan chức năng.

    Đọc thêm...
   • Operations and Management Consulting

    Số bài viết:
    3

    Dịch vụ Tư vấn Quản lý Hoạt động Doanh nghiệp

    Trong giai đoạn nhiểu biến động và cạnh tranh như hiện nay, các doanh nghiệp đang không ngừng tìm kiếm các giải pháp cải tiến và nâng cao hiệu quả và hiệu suất hoạt động nhằm tạo lợi thế cạnh tranh riêng và sự bền vững cho mình.


    Các nhà quản lý tài ba luôn không ngừng tìm kiếm những cải thiện trong hoạt động nhằm đem lại các kết quả cao liên quan đến thời gian chu trình ngắn hơn, dòng sản phẩm cải tiến hơn, số lượng tồn kho ít hơn, xoay vòng vốn hiệu quả hơn, mức hiệu suất cao hơn, tối đa hóa sử dụng, tăng hiệu suất phân phối, tăng mức độ thỏa mãn của khách hàng và mức thu hồi tài sản/đầu tư lớn hơn.


    Chúng tôi tin tưởng rằng luôn luôn có một hướng đổi mới và cải tiến trong bất kỳ một lĩnh vực nào mà một tổ chức thực hiện và tin tưởng, chúng tôi đều có thể hỗ trợ khách hàng đạt được những mục đích mà họ mong muốn.


    Đội ngũ chuyên gia của chúng tôi được trang bị các kỹ năng chuyên môn cần thiết và có bề dày kinh nghiệm cũng như hiểu biết chuyên sâu nhằm cung cấp các giải pháp đáp ứng nhu cầu đặc trưng của khách hàng trong nhiều lĩnh vực khác nhau.


    Phương pháp tiếp cận của chúng tôi không chỉ giới hạn ở việc hỗ trợ khách hàng phát triển các chiến lược kinh doanh mà còn giúp khách hàng có tầm nhìn xuyên suốt các quá trình khi triển khai thực hiện từng giai đoạn.


    Dịch vụ chủ yếu của chúng tôi:

    • Hội thảo định hướng doanh nghiệp
    • Nghiên cứu chẩn đoán nhằm xác định các hướng phát triển doanh nghiệp
    • Cắt giảm chi phí và tối đa hóa doanh thu
    • Các chương trình về Bán hàng và Tiếp thị hiệu quả
    • Thiết kế cơ cấu tổ chức nhằm đem lại hiệu quả hoạt động
    • Thiết kế hệ thống hỗ trợ MIS/ Ra quyết định cho doanh nghiệp
    • Các chương trình giám sát và thiết kế quy trình cho các nhà kinh doanh và đối tác
    • Các chương trình đào tạo cụ thể theo mục đích riêng của khách hàng

     Đọc thêm...

    Back to top