may cat plasma

may thao vo

lmhtlmht

lollol

Date: 25-11-2014

Lịch sử Hình thành và Phát triển

Nexia STT được thành lập đầu tiên với tên Công ty Hợp danh Kiểm toán và Tư vấn STT vào đầu năm 2004 bởi một nhóm các chuyên gia trong nước và quốc tế. Lịch sử thành lập Công ty gắn liền với các Thành viên sáng lập mà chính tên viết tắt của họ khi ghép lại đã tạo nên thương hiệu “STT”. 

  • S là chữ viết tắt của Stephen. Ông Stephen Gaskill, quốc tịch Anh, là kế toán công chứng Anh và xứ Wales. Ông có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực kiểm toán và tư vấn.

  • T viết tắt cho Thịnh. Ông Thịnh, quốc tịch Việt Nam, là người sáng lập và là CEO của công ty tư vấn quản lý danh tiếng - MCG. Ông có nhiều năm kinh nghiệm làm việc và đảm nhiệm vị trí giám đốc tại các công ty kế toán và tư vấn lớn.

  • T là chữ viết tắt của Trung. Tiến sĩ Nguyễn Thành Trung, quốc tịch Việt Nam, là kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (hội viên cao cấp), Kế toán viên Công chứng Úc (Hội viên cao cấp), và Kế toán công chứng Anh Quốc (hội viên cao cấp) với bề dày kinh nghiệm trong lĩnh vực kiểm toán.


2005

STT được công nhận là Hãng đại diện liên lạc và sau đó trở Công ty thành công ty thành viên chính thức của RSM Quốc tế.


2009

STT liên kết với Mazars & Guerard và đổi tên thành Mazars STT Việt Nam.

2012

STT rút khỏi mạng lưới Mazars và gia nhập mạng lưới ECOVIS Toàn cầu và đổi tên thành ECOVIS STT Việt Nam.

2014 

STT rút khỏi mạng lưới ECOVIS Toàn cầu và gia nhập Tập đoàn Kiểm toán và Tư vấn Nexia International - Top 9 mạng lưới kế toán hàng đầu thế giới về kiểm toán, thuế và tư vấn. Tên Công ty theo đó được đổi thành Nexia STT. 

 

...

Back to top