may cat plasma

may thao vo

lmhtlmht

lollol

2020

Date: 18-01-2021

Bản tin, Tháng 12/2020

CẬP NHẬT PHÁP LUẬT VỀ LAO ĐỘNG

 • Nghị định số 135/2020/NĐ-CP ngày 18/11/2020 của Chính phủ quy định về tuổi nghỉ hưu
 • Công văn số 4237/LĐTBXH-BHXH ngày 27/10/2020 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn việc tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất

CẬP NHẬT PHÁP LUẬT VỀ THUẾ

 • Công văn số 4818/TCT-PC ngày 12/11/2020 của Tổng cục Thuế về một số điểm mới trong xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn và triển khai thực hiện Nghị định số 125/2020/NĐ-CP
 • Công văn số 7374/TCHQ-TXNK ngày 19/11/2020 của Tổng cục Hải quan về chính sách thuế hàng hóa tạm xuất tái nhập theo hợp đồng thuê mượn
 • Công văn số 96163/CT-TTHT ngày 3/11/2020 của Cục Thuế TP. Hà Nội về thuế Thu nhập cá nhân (“PIT”) từ chuyển nhượng vốn góp

Bản tin, Tháng 12/2020 - Tiếng Anh (PDF)

Bản tin, Tháng 12/2020 - Tiếng Việt (PDF)...

Xem thêm...

Date: 08-01-2021

Bản tin, Tháng 11/2020

CẬP NHẬT PHÁP LUẬT VỀ THUẾ VÀ KINH DOANH

 • Nghị định số 125/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn
 • Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế 2019
 • Nghị định số 132/2020/NĐ-CP ngày 5/11/2020 của Chính phủ quy định về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết
 • Công văn số 94371/CT-TTHT ngày 28/10/2020 của Cục Thuế TP. Hà Nội về việc bổ sung tiêu thức ngày ký trên hóa đơn điện tử
 • Công văn số 94763/CT-TTHT ngày 29/10/2020 của Cục thuế TP. Hà Nội về việc miễn chữ ký điện tử người mua trên hóa đơn điện tử

Bản tin, Tháng 11/2020 - Tiếng Anh (PDF)
Bản tin, Tháng 11/2020 - Tiếng Việt (PDF)

...

Xem thêm...

Date: 08-01-2021

Bản tin, Tháng 10/2020

CẬP NHẬT PHÁP LUẬT VỀ THUẾ VÀ KINH DOANH

 • Nghị định số 114/NĐ-CP ngày 25/09/2020 hướng dẫn về việc giảm 30% thuế Thu nhập doanh nghiệp (“TNDN”)
 • Công văn số 80747/CT-TTHT ngày 03/09/2020 của Cục Thuế TP. Hà Nội về thuế Giá trị gia tăng (“GTGT”) đối với hàng hóa cho, biếu, tặng ra nước ngoài
 • Công văn số 80130/CT-TTHT ngày 31/08/2020 của Cục thuế TP. Hà Nội về chính sách thuế Thu nhập doanh nghiệp (“TNDN”) đối với hoạt động chuyển nhượng vốn
 • Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 quy định về hóa đơn, chứng từ
 • Nghị định số Nghị định số 122/2020/NĐ-CP ngày 15/10/2020 của Chính phủ quy định về phối hợp, liên thông thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện, khai trình việc sử dụng lao động, cấp mã số đơn vị tham gia bảo hiểm xã hội, đăng ký sử dụng hóa đơn của doanh nghiệp
 • Công văn số 3475/TCT-CS ngày 24/08/2020 của Tổng cục Thuế về chuyển nhượng tài sản gắn liền với đất thuê trả tiền thuê đất hàng năm

Bản tin, Tháng 10/2020 - Tiếng Anh (PDF)
Bản tin, Tháng 10/2020 - Tiếng Việt (PDF)

...

Xem thêm...

Date: 02-10-2020

Bản tin, Tháng 9/2020

CẬP NHẬT PHÁP LUẬT VỀ THUẾ VÀ ĐẦU TƯ

 • Hướng dẫn về kỳ tính thuế được áp dụng giảm 30% thuế Thu nhập doanh nghiệp
 • Gia hạn nộp thuế Thu nhập cá nhân do ảnh hưởng dịch Covid-19 áp dụng đối với thu nhập từ kinh doanh
 • Hướng dẫn ân hạn nộp số thuế nhà thầu triển khai thực hiện Nghị đinh số 41/2020/NĐ-CP
 • Thuế Giá trị gia tăng đối với dự án đầu tư trong giai đoạn xây dựng cơ bản kê khai bởi chi nhánh
 • Hướng dẫn chính sách thuế đối với lợi tức từ quỹ đầu tư
 • Doanh nghiệp phát sinh tiền chậm nộp thuế do không nắm rõ chính sách thuế không thuộc trường hợp xem xét không tính tiền chậm nộp và miễn tiền chậm nộp
 • Hóa đơn điện tử sẽ không hợp lệ nếu đính kèm bảng kê
 • Ngành, nghề và điều kiện tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài


Bản tin, Tháng 9/2020 - Tiếng Anh (PDF)

Bản tin, Tháng 9/2020 - Tiếng Việt (PDF)...

Xem thêm...

Date: 01-09-2020

Bản tin, Tháng 8/2020

CẬP NHẬT PHÁP LUẬT VỀ THUẾ

 • Hướng dẫn ưu đãi thuế trường hợp kế thừa tài sản, địa điểm, ngành nghề kinh doanh
 • Hướng dẫn kê khai và nộp thuế nhà thầu cho dự án khác địa phương với trụ sở chính
 • Doanh nghiệp có doanh thu năm 2020 không quá 200 tỷ được giảm 30% thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2020
 • Hướng dẫn tổ chức thực hiện Nghị định số 68/2020/NĐ-CP
 • Liên đoàn Lao động thành phố Hồ Chí Minh (“TP HCM”) hướng dẫn vấn đề đóng Kinh phí công đoàn (“KPCĐ”) cho người lao động nước ngoài thuộc diện tham gia Bảo hiểm xã hội (“BHXH”) bắt buộc

Bản tin, Tháng 8/2020 - Tiếng Anh (PDF)

Bản tin, Tháng 8/2020 - Tiếng Việt (PDF)

 

...

Xem thêm...

Date: 30-07-2020

Bản tin, Tháng 7/2020

CẬP NHẬT PHÁP LUẬT VỀ THUẾ

 • Hướng dẫn thời điểm điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh
 • Hướng dẫn thuế nhà thầu cho dịch vụ phòng chờ tại Cảng hàng không quốc tế
 • Hướng dẫn hoàn thuế GTGT đối với dự án đầu tư bị giãn tiến độ
 • Hướng dẫn xác định cá nhân cư trú đối với trường hợp có nhà ở thường xuyên tại Việt Nam

Bản tin, Tháng 7/2020 - Tiếng Anh (PDF)

Bản tin, Tháng 7/2020 - Tiếng Việt (PDF)

...

Xem thêm...

Date: 10-07-2020

Bản tin, Tháng 6/2020

CẬP NHẬT PHÁP LUẬT VỀ THUẾ

 • Trường hợp chi phí làm thị thực và gia hạn thẻ tạm trú cho chuyên gia nước ngoài được miễn thuế thu nhập cá nhân (“TNCN”)
 • Thuế nhà thầu đối với nghiệp vụ Hedging đối với nhà thầu nước ngoài
 • Hướng dẫn xác định ngành kinh tế thuộc diện gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất
 • Điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh của thuế TNCN
 • Hướng dẫn thu nhập chịu thuế TNCN đối với khoản tiền nghỉ khách sạn trong thời gian COVID-19 do Công ty chi trả
 • Những điểm cần lưu ý trong Luật quản lý thuế 2019 có hiệu lực từ 01/7/2020


Bản tin, Tháng 6/2020 - Tiếng Anh (PDF)
Bản tin, Tháng 6/2020 - Tiếng Việt (PDF)

...

Xem thêm...

Date: 25-05-2020

Bản tin, Tháng 5/2020

CẬP NHẬT PHÁP LUẬT VỀ THUẾ

 • Hướng dẫn hóa đơn điện tử
 • Hoàn thuế GTGT đối với dự án đầu tư
 • Thuế TNCN đối với tiền lương do làm việc ngày nghỉ phép
 • Hướng dẫn áp dụng ưu đãi thuế TNDN theo diện dự án đầu tư mới
 • Xử lý vướng mắc sau hoàn thuế đối với doanh nghiệp
 • Chính sách thuế TNDN liên quan đến các dịch vụ hỗ trợ từ bên liên kết
 • Thuế GTGT đầu vào hàng xuất khẩu


Bản tin, Tháng 5/2020 - Tiếng Anh (PDF)
Bản tin, Tháng 5/2020 - Tiếng Việt (PDF)

...

Xem thêm...

Date: 23-04-2020

Bản tin, Tháng 4/2020

CẬP NHẬT PHÁP LUẬT VỀ THUẾ

 • Nghị định về việc gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất
 • Tạm dừng đóng quỹ hưu trí và tử tuất trong giai đoạn dịch COVID-19
 • Tạm dừng đóng kinh phí công đoàn trong giai đoạn dịch COVID-19

Bản tin, Tháng 4/2020 - Tiếng Anh (PDF)
Bản tin, Tháng 4/2020 - Tiếng Việt (PDF)...

Xem thêm...

Date: 30-03-2020

Bản tin, Tháng 3/2020

CẬP NHẬT PHÁP LUẬT VỀ THUẾ

 • Hướng dẫn thực hiện quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp (“TNDN”) năm 2019;
 • Hướng dẫn thực hiện quyết toán thuế thu nhập cá nhân (“TNCN”) và cấp mã số thuế người phụ thuộc (“MST NPT”) năm 2019;
 • Các biện pháp giảm thiểu tác động của COVID-19 từ các cơ quan chức năng.


Bản tin, Tháng 3/2020 - Tiếng Anh (PDF)
Bản tin, Tháng 3/2020 - Tiếng Việt (PDF)

...

Xem thêm...

Date: 30-03-2020

Bản tin, Tháng 2/2020

CẬP NHẬT PHÁP LUẬT VỀ THUẾ

 • Nghị viện châu Âu thông qua Hiệp định thương mại tự do với Việt Nam – EVFTA;
 • Sửa đổi quy định về hoàn thuế Giá trị gia tăng (“thuế GTGT”) cho người nước ngoài xuất cảnh khỏi Việt Nam;
 • Xác định đối tượng đăng ký giảm trừ gia cảnh;
 • Nộp thuế và kê khai hóa đơn khi hộ kinh doanh trả lại hàng hóa đã mua.


Bản tin, Tháng 2/2020 - Tiếng Anh (PDF)
Bản tin, Tháng 2/2020 - Tiếng Việt (PDF)...

Xem thêm...

Date: 31-01-2020

Bản tin, Tháng 1/2020

CẬP NHẬT PHÁP LUẬT VỀ THUẾ

 • Hướng dẫn xử lý chuyển tiếp từ hóa đơn đặt in, tự in, hóa đơn mua của Cơ quan thuế sang hóa đơn điện tử;
 • Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Khoản 3, Điều 8, Nghị định số 20/2017/NĐ-CP về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết (“GDLK”);
 • Kê khai thuế đối với hàng hóa xuất khẩu bị trả lại sau khi được Cơ quan thuế giải quyết hoàn thuế;
 • Kế toán không còn phải gửi báo cáo duy trì điều kiện hành nghề;
 • Tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 01/01/2020.


Bản tin, Tháng 1/2020 - Tiếng Anh (PDF)
Bản tin, Tháng 1/2020 - Tiếng Việt (PDF)...

Xem thêm...


Back to top