may cat plasma

may thao vo

lmhtlmht

lollol

Date: 07-10-2021

Vị trí tuyển dụng: Thực tập sinh Kế toán - VP Hồ Chí Minh

Công ty TNHH Nexia STT thông báo tuyển dụng vị trí Thực tập sinh Kế toán làm việc tại VP Hồ Chí Minh.

Thông tin chi tiết về thông tin tuyển dụng vị trí Thực tập sinh Kế toán, ứng viên vui lòng xem thêm trong file đính kèm.

Nexia STT - Tuyển dụng - Kế toán - HCM - 2021...

Xem thêm...

Date: 08-12-2020

Vị trí tuyển dụng: Thực tập sinh Kiểm toán tại VP Hà Nội

Công ty TNHH Nexia STT thông báo tuyển dụng vị trí Thực tập sinh Kiểm toán làm việc tại văn phòng Hà Nội.

Liên hệ: Các ứng viên quan tâm gửi CV, các tài liệu liên quan và ảnh cá nhân đến:

Công ty TNHH Nexia STT
Tầng 19, Tòa nhà C’Land, 156 Xã Đàn 2,
Phường Nam Đồng, Quận Đống Đa
Hà Nội, Việt Nam
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Thông tin chi tiết về thông tin tuyển dụng vị trí Thực tập sinh Kiểm toán, ứng viên vui lòng xem thêm trong file đính kèm.

Nexia STT - Tuyển dụng - Thực tập sinh Kiểm toán 2020

...

Xem thêm...

Date: 06-11-2020

Vị trí tuyển dụng: Thực tập sinh Kiểm toán - VP Hồ Chí Minh

Công ty TNHH Nexia STT thông báo tuyển dụng vị trí Thực tập sinh Kiểm toán làm việc tại TP Hồ Chí Minh.

Thông tin chi tiết về thông tin tuyển dụng vị trí Thực tập sinh Kiểm toán, ứng viên vui lòng xem thêm trong file đính kèm.

Nexia STT - Tuyển dụng - Thực tập sinh Kiểm toán - HCM - 2020...

Xem thêm...

Date: 19-02-2020

Vị trí tuyển dụng: Thực tập sinh tư vấn Thuế

Công ty TNHH Nexia STT thông báo tuyển dụng vị trí Thực tập sinh tư vấn Thuế làm việc tại văn phòng Hồ Chí Minh.

Thông tin chi tiết về thông tin tuyển dụng vị trí Thực tập sinh tư vấn Thuế, ứng viên vui lòng xem thêm trong file đính kèm.

Nexia STT - Tuyển dụng - Thực tập sinh tư vấn Thuế - 2020

...

Xem thêm...

Date: 19-11-2019

Vị trí tuyển dụng: Thực tập sinh Kiểm toán (VP Hà Nội)

Công ty TNHH Nexia STT thông báo tuyển dụng vị trí Thực tập sinh Kiểm toán làm việc tại văn phòng Hà Nội.

Thời hạn nộp hồ sơ: 30/11/2019

Liên hệ: Các ứng viên quan tâm gửi CV, các tài liệu liên quan và ảnh cá nhân đến:

Công ty TNHH Nexia STT
Tầng 19, Tòa nhà C’Land, 156 Xã Đàn 2,
Phường Nam Đồng, quận Đống Đa
Hà Nội, Việt Nam
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Thông tin chi tiết về thông tin tuyển dụng vị trí Thực tập sinh Kiểm toán, ứng viên vui lòng xem thêm trong file đính kèm.

Nexia STT - Tuyển dụng - Thực tập sinh Kiểm toán 2019

...

Xem thêm...

Date: 11-09-2018

Vị trí tuyển dụng: Thực tập sinh Kế toán

Công ty TNHH Nexia STT thông báo tuyển dụng vị trí Thực tập sinh Kế toán làm việc tại văn phòng thành phố Hồ Chí Minh....

Xem thêm...

Date: 17-08-2018

Vị trí tuyển dụng: Thực tập sinh Kiểm toán

Công ty TNHH Nexia STT thông báo tuyển dụng vị trí Thực tập sinh Kiểm toán làm việc tại văn phòng thành phố Hồ Chí Minh....

Xem thêm...

Date: 15-12-2017

Vị trí tuyển dụng: Thực tập sinh Kiểm toán

Công ty TNHH Nexia STT thông báo tuyển dụng vị trí Thực tập sinh Kiểm toán làm việc tại văn phòng Hà Nội....

Xem thêm...

Date: 12-10-2017

Vị trí tuyển dụng: Thực tập sinh Kiểm toán

Công ty TNHH Nexia STT thông báo tuyển dụng vị trí Thực tập sinh Kiểm toán làm việc tại văn phòng thành phố Hồ Chí Minh.

Yêu cầu:

Các ứng viên cần đáp ứng các tiêu chí sau:

...

Xem thêm...

Date: 27-11-2016

Vị trí tuyển dụng: Thực tập sinh Kiểm toán

Công ty TNHH Nexia STT thông báo tuyển dụng vị trí Thực tập sinh Kiểm toán làm việc tại văn phòng Hà Nội....

Xem thêm...

Date: 12-11-2015

Vị trí tuyển dụng: Thực tập sinh Kiểm toán

Công ty TNHH Nexia STT thông báo tuyển dụng vị trí Thực tập sinh Kiểm toán làm việc tại văn phòng Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh....

Xem thêm...

Date: 19-05-2015

Vị trí tuyển dụng: Thực tập sinh tư vấn Thuế

Tên Công ty: Nexia STT

 

NEXIA là một mạng lưới hàng đầu thế giới bao gồm các công ty tư vấn và kế toán độc lập, chất lượng cao. Mạng lưới các công ty thành viên của NEXIA hoạt động trên 100 quốc gia tại hơn 590 văn phòng khắp thế giới với hơn 23.000 chuyên gia....

Xem thêm...


Back to top