may cat plasma

may thao vo

lmhtlmht

lollol

Đội ngũ Nhân sự Chủ chốt

Mr. Nguyen Thanh Trung - resized

TS. Nguyễn Thành Trung
CEO/Tổng Giám đốc

Mr. Le Quang Phi

Lê Quang Phi
Giám đốc Điều hành Chi nhánh tại

TP. Hồ Chí Minh 

Anh Ms. Tan

Trần Thị Minh Tần
Partner/ Phó Tổng Giám đốc
Trưởng văn phòng tại Hải Phòng
(Chi nhánh an Phát)

Ms. Nguyen Viet Nga 21

Nguyễn Việt Nga

Partner/ Phó Tổng Giám đốc

 Ms. Phan Thi Bang Tuyet

Phan Thị Băng Tuyết
Partner/ Phó Tổng Giám đốc

  Anh Vo Cong Quyet

  Võ Công Quyết
  Partner/ Phó Tổng Giám đốc

  Nguyen Viet Dung - Anh resized

  Nguyễn Việt Dũng

  Partner Thuế và Tư vấn Doanh nghiệp

  Nguyen Thi Lan Anh-resized

  Nguyễn Thị Lan Anh

  Partner/ Phó Tổng Giám đốc

   Nguyen Viet Manh-crop

   Nguyễn Viết Mạnh

   Partner, Phát triển Kinh doanh

   Nguyen Huynh Phuong Thao

   Nguyễn Huỳnh Phương Thảo

   Partner Thuế và Tư vấn Doanh nghiệp

      MrNguyenSonHa

     Nguyễn Sơn Hà

     Giám đốc, Phát triển Kinh doanh

        Manoj Menon - crop

       Manoj Menon

       Partner/ Phó Tổng Giám đốc 


        Back to top