may cat plasma

may thao vo

lmhtlmht

lollol

Ông Nguyễn Việt Dũng

Mr Nguyen Viet Dung - edited BG

   Partner Thuế và Tư vấn Doanh nghiệp

   

  • Ông Dũng là Kế toán viên Công Chứng Úc (CPA Úc) và có chứng chỉ cung cấp dịch vụ thuế tại Việt Nam, đồng thời cũng thường xuyên tham gia giảng dạy bộ môn thuế của các kỳ thi quốc tế tại các trung tâm giảng dạy uy tín tại Việt Nam.

  • Ông Dũng có 16 năm kinh nghiệm về tư vấn thuế và doanh nghiệp tại Việt Nam. Trước khi gia nhập NEXIA STT, Ông Dũng đã có gần 10 năm làm việc và giữ các chức vụ quản lý cao cấp tại các Công ty thuộc BIG4.

  • Ông Dũng có kiến thức chuyên sâu và bề dày kinh nghiệm cung cấp đa dạng các dịch vụ tư vấn thuế cho nhiều tổ chức trong và ngoài nước trong nhiều lĩnh vực khác nhau, bao gồm nhưng không giới hạn: dịch vụ chuyển giá, dịch vụ tuân thủ thuế, dịch vụ rà soát thuế, dịch vụ hỗ trợ kiểm tra thuế, dịch vụ tư vấn hoạch định, cấu trúc thuế và dịch vụ khiếu nại thuế.

  • Ông Dũng không chỉ có kinh nghiệm làm việc ở Việt Nam mà còn có thời gian làm việc ở nhiều nước trên thế giới như Mỹ, Mexico, Campuchia hay Lào.


Back to top