may cat plasma

may thao vo

lmhtlmht

lollol

Tin nhanh, Tháng 10/2015

Công văn mới của Bộ Tài chính giải đáp một số vướng mắc liên quan đến Thông tư 200

 

Ngày 9 tháng 9 năm 2015, Bộ Tài chính ban hành Công văn số 12568/BTC-CĐKT để giải đáp một số vướng mắc nêu bởi bốn công ty kiểm toán Big 4 liên quan đến nội dung quy định tại Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22 tháng 12 năm 2014 của Bộ Tài chính về hướng dẫn Chế độ kế toán doanh nghiệp.

 

Để đọc thêm chi tiết về Tin nhanh Tháng 10/2015, Quý Khách hàng vui lòng xem và tải về theo hai đường link dưới đây:

Tin nhanh, Tháng 10/2015 - Tiếng Anh (PDF)

Tin nhanh, Tháng 10/2015 - Tiếng Việt (PDF)


Back to top