may cat plasma

may thao vo

lmhtlmht

lollol

Bản tin, Tháng 11/2015

Cập nhật Pháp luật về Thủ tục Hành chính Lĩnh vực BHXH, BHYT

  • Lĩnh vực thực hiện chính sách BHXH (17 thủ tục)
  • Lĩnh vực thực hiện chính sách BHYT (04 thủ tục)
  • Lĩnh vực chi trả các chế độ BHXH (03 thủ tục)

Hiệp định Thương mại Tự do Việt - Hàn

 

Cập nhật về Thuế

  • Thông tư 14/2015/TT-BKHĐT ngày 17/11/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Cập nhật về Pháp luật Kinh doanh

  • Hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư 2014

Cập nhật về Luật Đất đai

 

Bản tin, Tháng 11/2015 - Tiếng Anh (PDF)

Bản tin, Tháng 11/2015 - Tiếng Việt (PDF)


Back to top