may cat plasma

may thao vo

lmhtlmht

lollol

Bản tin, Tháng 12/2020

CẬP NHẬT PHÁP LUẬT VỀ LAO ĐỘNG

  • Nghị định số 135/2020/NĐ-CP ngày 18/11/2020 của Chính phủ quy định về tuổi nghỉ hưu
  • Công văn số 4237/LĐTBXH-BHXH ngày 27/10/2020 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn việc tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất

CẬP NHẬT PHÁP LUẬT VỀ THUẾ

  • Công văn số 4818/TCT-PC ngày 12/11/2020 của Tổng cục Thuế về một số điểm mới trong xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn và triển khai thực hiện Nghị định số 125/2020/NĐ-CP
  • Công văn số 7374/TCHQ-TXNK ngày 19/11/2020 của Tổng cục Hải quan về chính sách thuế hàng hóa tạm xuất tái nhập theo hợp đồng thuê mượn
  • Công văn số 96163/CT-TTHT ngày 3/11/2020 của Cục Thuế TP. Hà Nội về thuế Thu nhập cá nhân (“PIT”) từ chuyển nhượng vốn góp

Bản tin, Tháng 12/2020 - Tiếng Anh (PDF)

Bản tin, Tháng 12/2020 - Tiếng Việt (PDF)


Back to top