may cat plasma

may thao vo

lmhtlmht

lollol

Bản tin, Tháng 1/2021

CẬP NHẬT PHÁP LUẬT VỀ LAO ĐỘNG

  • Thông tư số 10/2020/TT-BLĐTBXH ngày 12 tháng 11 năm 2020 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật lao động về nội dung của hợp đồng lao động, hội đồng thương lượng tập thể và nghề, công việc có ảnh hưởng xấu tới chức năng sinh sản, nuôi con
  • Nghị định 145/2020/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật lao động về điều kiện lao động và quan hệ lao động
  • Nghị định 152/2020/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định về người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam và tuyển dụng, quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam (có hiệu lực từ ngày 15 tháng 02 năm 2021)

CẬP NHẬT PHÁP LUẬT VỀ THUẾ

  • Công văn số 5032/TCT-CS ngày 26 tháng 11 năm 2020 của Tổng cục Thuế về chi phí cách ly phòng chống dịch Covid 19 của chuyên gia nước ngoài
  • Nghị quyết số 178/NQ-CP ngày 12 tháng 12 năm 2020 của Chính Phủ trong phiên họp thường kỳ tháng 11 năm 2020 về miễn thuế nhập khẩu đối với hàng hóa nhập khẩu để sản xuất xuất khẩu
  • Công văn số 8115/TCHQ-TXNK ngày 28 tháng 12 năm 2020 của Tổng cục Hải quan về xử lý thuế hàng hóa tạm nhập tái xuất đi mượn

CẬP NHẬT PHÁP LUẬT VỀ HẢI QUAN

  • Nghị định 128/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan

Bản tin, Tháng 1/2021 - Tiếng Anh (PDF)

Bản tin, Tháng 1/2021 - Tiếng Việt (PDF)


Back to top