may cat plasma

may thao vo

lmhtlmht

lollol

Đội ngũ Nhân sự Chủ chốt

Mr Nguyen Thanh Trung - edited BG
TS. Nguyễn Thành Trung
CEO/Tổng Giám đốc
Chi tiết

Anh Ms. Tan

Trần Thị Minh Tần
Partner/ Phó Tổng Giám đốc
Trưởng văn phòng tại Hải Phòng (Chi nhánh an Phát)
Chi tiết

Nguyen Huynh Phuong Thao - cropped

Nguyễn Huỳnh Phương Thảo
Partner/ Trưởng văn phòng TP. Hồ Chí Minh
Chi tiết

Ms. Nguyen Viet Nga 21

Nguyễn Việt Nga
Partner/ Phó Tổng Giám đốc
Chi tiết

Mr Nguyen Viet Dung - edited BG

Nguyễn Việt Dũng
Partner, Thuế và Tư vấn Doanh nghiệp
Chi tiết

Mr Nguyen Viet Manh - edited BG

Nguyễn Viết Mạnh
Partner, Phát triển Kinh doanh
Chi tiết
Mr Nguyen Son Ha - edited BG
Nguyễn Sơn Hà
Giám đốc, Phát triển Kinh doanh
Chi tiết


Back to top