may cat plasma

may thao vo

lmhtlmht

lollol

Bà Nguyễn Việt Nga

Ms. Nguyen Viet Nga 2

   Partner/ Phó Tổng Giám đốc
   

  • Bà Nga là Hội viên cao cấp của Hội kế toán công chứng Anh quốc (FCCA Anh Quốc), Hội viên cao cấp của Hội Kế toán viên công chứng Úc (FCPA Úc), Hội viên cao cấp của Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (FCPA Việt Nam), Kiểm toán viên Nội bộ (CIA - IIA USA) và Thẩm định viên về giá (Bộ Tài Chính). Bà Nga là thạc sỹ quản trị kinh doanh của Trường Đại học North Central, Hoa Kỳ, và có Chứng chỉ Kế toán trưởng.

  • Với hơn 21 năm kinh nghiệm làm việc bao gồm 04 năm làm việc cho BIG4 ở vị trí kiểm toán viên cao cấp và trưởng phòng, bà Nga có nhiều kinh nghiệm trong việc cung cấp các dịch vụ kế toán và kiểm toán cho các tổ chức phi chính phủ và các dự án được tài trợ.

  • Bà Nga cũng có nhiều kinh nghiệm trong việc cung cấp các dịch vụ kế toán, kiểm toán cho các công ty đa quốc gia, các công ty có vốn đầu tư nước ngoài và các công ty trong nước hoạt động tại Việt Nam.

  • Bà Nga không chỉ có kinh nghiệm làm việc ở Việt Nam mà còn có kinh nghiệm làm việc ở nhiều nước trên thế giới như Úc, Campuchia, Lào, Thái Lan, Myanmar, Malaysia, Trung Quốc và Singapore


Back to top