may cat plasma

may thao vo

lmhtlmht

lollol

Bản tin, Tháng 6/2021

CẬP NHẬT PHÁP LUẬT VỀ THUẾ

  • Chi phí được trừ đối với khoản chi làm thêm giờ vượt định mức
  • Kê khai thuế TNCN trường hợp không phát sinh chi trả thu nhập
  • Thuế GTGT, thuế TNCN và quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh
  • Ưu đãi thuế TNDN đối với Dự án sản xuất Sản phẩm Công nghiệp hỗ trợ
  • Bổ sung đối tượng chịu thuế suất thuế GTGT 5%

CẬP NHẬT PHÁP LUẬT VỀ ĐẦU TƯ

  • Biểu mẫu mới trong đăng ký doanh nghiệp từ 01/5/2021


Bản tin, Tháng 6/2021 - Tiếng Anh (PDF)
Bản tin, Tháng 6/2021 - Tiếng Việt (PDF)


Back to top