may cat plasma

may thao vo

lmhtlmht

lollol

Bản tin, Tháng 7/2021

CẬP NHẬT PHÁP LUẬT VỀ THUẾ

  • Kê khai thuế TNCN trường hợp không phát sinh chi trả thu nhập
  • Ưu đãi thuế đối với dự án đầu tư nằm trong khu công nghiệp nằm trên cả địa bàn thuận lợi và địa bàn không thuận lợi
  • Hướng dẫn áp dụng cơ chế Thỏa thuận trước về phương pháp xác định giá tính thuế (APA) trong quản lý thuế đối với DN có giao dịch liên kết
  • Hướng dẫn thuế GTGT, thuế TNCN và Quản lý thuế đối với Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh

CẬP NHẬT PHÁP LUẬT VỀ ĐẦU TƯ

  • Hướng dẫn về tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc năm 2021
  • Hướng dẫn về gói hỗ trợ BHXH cho doanh nghiệp và người lao động bị tác động bởi dịch Covid-19

Bản tin, Tháng 7/2021 - Tiếng Anh (PDF)
Bản tin, Tháng 7/2021 - Tiếng Việt (PDF)


Back to top