may cat plasma

may thao vo

lmhtlmht

lollol

Tiến sĩ Nguyễn Thành Trung

Mr Nguyen Thanh Trung - edited BG

   CEO/Tổng Giám đốc

 

  • Tiến sĩ Nguyễn Thành Trung là Hội viên cao cấp của Hội Kiểm toán viên Hành nghề Việt Nam (FCPA Việt Nam) - chứng chỉ kiểm toán viên cấp nhà nước, Chứng chỉ kiểm toán/kế toán viên công chứng Úc - Hội viên cao cấp của Hội Kế toán Công chứng Úc (FCPA Úc) và Chứng chỉ kiểm toán viên/kế toán viên công chứng của Anh Quốc - Hội viên cao cấp của Hội Kế toán công chứng Anh (FCCA Anh Quốc). Ông Trung cũng có chứng chỉ tư vấn thuế và hiện là hội viên của Hiệp hội Tư vấn Thuế Việt Nam (VTCA). Ông Trung đã được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen với các thành tích đóng góp cho hoạt động xây dựng và phát triển nghề nghiệp kiểm toán độc lập tại Việt Nam.

  • Ông Trung có 27 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực kiểm toán, kế toán và tư vấn thuế không chỉ tại Việt Nam mà còn tại các quốc gia khác như Campuchia, Lào, Trung Quốc, Thái Lan, Hồng Kông, Singapo, Myanma và Sri Lanka.

  • Ông Trung hiện là giảng viên chính của chương trình đào tạo Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh của Viện Quản trị Kinh doanh (“FSB”) - Đại học FPT, giáo viên thỉnh giảng của Khoa Quản trị Kinh doanh (“HSB”), Đại học Kinh tế/ Đại học Quốc gia, và Đại học Công nghệ Hà Nội. Ông Trung cũng là giảng viên chính cho khoá đào tạo ngắn hạn CEO và CFO của FSB trong 2 năm 2017 và 2018. Ông còn là diễn giả tại nhiều hội nghị, hội thảo về thuế, kiểm toán, kế toán và tài chính.

  • Ông Trung được tái cử vào Ban Chấp hành Hội kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (“VACPA”) nhiệm kỳ 5 và được tái bổ nhiệm là Ủy viên thường trực, trưởng ban hội viên của VACPA nhiệm kỳ 5 (2021-2026) do những thành tích xuất sắc khi đảm nhiệm vị trí này trong hai nhiệm kỳ 3 (2012 – 2015) và nhiệm kỳ 4 (2015 – 2020). Ông Trung là thành viên uỷ ban Hội viên của ACCA tại Việt Nam trong nhiều nhiệm kỳ và là Chủ tịch uỷ ban Hội viên trong 2 nhiệm kỳ 2009-2011 và 2011-2013.


Back to top